Bli medlem Ge gåva

FGM även till typ 2-patienter

8 november 2018

Tillgång till kontinuerlig blodglukosmätning ges högre prioritet i reviderade Nationella riktlinjer för diabetes.

Personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- och hyperglykemier bör erbjudas CGM enligt riktlinjerna, som nu reviderats vad gäller tekniska hjälpmedel. Även patienter utan återkommande hypo- och hyperglykemier kan erbjudas tekniken, dock med lägre prioritet. Ytterligare en nyhet är att även personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes kan erbjudas FGM.
− Rekommendationerna om kontinuerlig glukosmätning har fått högre prioritet än tidigare eftersom nya studier har visat att det förbättrar blodsockerkontrollen och HbA1c, säger Mina Abbasi, handläggare för riktlinjerna på Socialstyrelsen.

Förbundsordförande Cajsa Lindberg har suttit med i prioriteringsgruppen som patientrepresentant.
− Jag är särskilt glad över att patienter med typ 2-diabetes nu lyfts in i riktlinjerna och kan få tillgång till FGM, säger Cajsa Lindberg

Alla nyheter