Bli medlem Ge gåva

200 000 svenskar har oupptäckt typ 2-diabetes

9 november 2020

En av tre som har typ 2-diabetes vet inte själv om sjukdomen. I det tysta skadar det höga blodsockret kroppen. –Det märks ofta ingenting förrän det händer något allvarligt, säger professor Lars Rydén

450 000 svenskar har typ 2-diabetes. Det gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Men mörkertalet är stort. Så många som 150 000–200 000 svenskar har oupptäckt typ 2- diabetes, enligt Diabetesförbundet.
Dessutom går uppemot en miljon svenskar omkring med prediabetes – en fas där blodsockret är förhöjt men under gränsen för att räknas som fullt utvecklad typ 2-diabetes.

Hälften har skador

Diabetes typ 2 är en allvarlig sjukdom som ofta smyger sig på. Många går med den i flera år utan att märka det.
Under tiden sliter det höga blodsockret på stora och små blodkärl. Varannan person som får diagnosen typ 2-diabetes har redan mätbara skador i fötter, ögon och njurar. Inte sällan är första tecknet en hjärtinfarkt eller stroke. Hos var tredje person som får sin första hjärtinfarkt upptäcks typ 2-diabetes.
Att hitta personer redan vid prediabetes är egentligen inte särskilt komplicerat.
–Genom att be patienter fylla i ett enkelt frågeformulär och låta en läkare läsa av poängtalet skulle långt fler som ligger i riskzonen hittas i tid, säger Lars Rydén, senior professor vid Karolinska institutet, som forskar kring diabetes och hjärtinfarkt.

Screenas inte

Enligt de nationella riktlinjerna bör personer med hög risk, bland annat överviktiga med högt blodtryck eller diabetes i släkten, screenas hos sin läkare. Men i dagsläget är sjukvårdens insatser långt ifrån tillräckliga för att hitta människor med prediabetes, enligt Lars Rydén. Inte ens högriskpersoner testas. I en av hans studier fann man att 49 procent av dem som behandlades för högt blodtryck eller höga blodfetter också hade prediabetes eller typ 2-diabetes – utan att veta om det.
–Men de flesta av de här patienterna finns inte hos specialisterna utan hos en överbelamrad primärvård som har kort tid till varje patient. Det hinns helt enkelt inte med, säger han.
Den som riskerar att utveckla typ 2-diabetes kan undvika sjukdomen genom förändrade levnadsvanor – sund mat, rörelse och mindre stress. Har du fel gener kan du möjligtvis bara fördröja sjukdomen.

Text: Tina Harr
Foto: GETTY IMAGES

Alla nyheter