Bli medlem Ge gåva

Svenska Diabetesförbundet i media

På denna sida är debattartiklar från Svenska Diabetesförbundet samlade och artiklar som Svenska Diabetesförbundet omnämns i.

 • Vi diabetesföräldrar bestraffas dubbelt

  Nästan hälften av alla föräldrar till diabetiker tvingas gå ner i arbetstid på grund av sjukdomen, visar en ny rapport från Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-06-23
  Läs mer
 • Insändare: Diabetessjuka blir nekade hjälpmedel

  En ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet bekräftar bilden, nämligen att många blir nekade de hjälpmedlen de behöver.

  Publicerat: 2024-06-11
  Läs mer
 • Diabetessjuka Lovalies resurs byts ut efter flera år

  Svenska diabetesförbundet har nyligen genomfört en undersökning som besvarades av 630 målsmän till barn med diabetes.

  Publicerat: 2024-06-07
  Läs mer
 • Insändare: Modern diabetesvård förutsätter medicintekniska hjälpmedel

  En ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet bekräftar bilden, nämligen att många blir nekade de hjälpmedlen de behöver.

  Publicerat: 2024-05-31
  Läs mer
 • Läsartext Tioårsjubileum för Diabetesloppet

  Därefter tog Örnsköldsviks Diabetesförening vid och syftet är att samla in pengar till Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden samt sprida kunskap om alla typer av diabetes.

  Publicerat: 2024-05-31
  Läs mer
 • Debatt Ungas behov av psykosocialt stöd missas i diabetesvården

  Ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet bekräftar att detta är särskilt uttalat i unga år.

  Publicerat: 2024-05-29
  Läs mer
 • ”Riktlinjerna för hälsodata är otydliga”

  Björn Ehlin Ordförande Svenska diabetesförbundet

  Publicerat: 2024-05-20
  Läs mer
 • Debatt Höjda patientavgifter ger en mer ojämlik diabetesvård

  Till följd av bristande ekonomiska möjligheter har var sjunde medlem i Svenska Diabetesförbundet antingen avstått, eller övervägt att avstå från vårdinsatser under förra året.

  Publicerat: 2024-05-19
  Läs mer
 • Debatt Höjda avgifter får diabetiker att avstå från vård

  Till följd av bristande ekonomiska möjligheter har var sjunde medlem i Svenska Diabetesförbundet antingen avstått, eller övervägt att avstå från vårdinsatser under förra året.

  Publicerat: 2024-05-13
  Läs mer
 • Larmet från Diabetesförbundet om nedskärningar: ”Väldigt allvarligt”

  Larmet från Diabetesförbundet om nedskärningar: ”Väldigt allvarligt”

  Publicerat: 2024-05-07
  Läs mer
 • Insändare: Höjda patientavgifter ger en mer ojämlik diabetesvård

  Till följd av bristande ekonomiska möjligheter har var sjunde medlem i Svenska Diabetesförbundet antingen avstått, eller övervägt att avstå från vårdinsatser under förra året.

  Publicerat: 2024-05-01
  Läs mer
 • Insändare Fredrik Röjd, din upplevelse och känsla om diabetesvården räcker inte

  Svenska Diabetesförbundet finns i hela landet med mer än 90 lokal- och regionföreningar och företräder idag runt 900 medlemmar i Gävleborg.

  Publicerat: 2024-04-20
  Läs mer
 • Insändare Alla borde få lika bra diabetesvård som Fredrik Röjd

  På Diabetesförbundet i Gävleborg är man oroad över tillgången till kompetent personal, framför allt på landsbygden.

  Publicerat: 2024-04-20
  Läs mer
 • Fullpackad seniormässa lockade många besökare

  Här får han mer info om diabetes från Helene Källermark-Svensson från Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-04-18
  Läs mer
 • ”Regionerna bör ha strategier för ökad patientdelaktighet”

  Exempelvis uppgav 13 procent av de medlemmar i Svenska diabetesförbundet som lever med diabetes typ 2, och därmed nästan uteslutande besöker primärvården, i höstens Diabetesbarometer att vården fungerade sämre 2023 än 2022.

  Publicerat: 2024-04-16
  Läs mer
 • Novo Nordisk Socialstyrelsen: Var sjätte som hämtat medicin som Ozempic hade varken fetma eller diabetes (Finwire)

  Det är en överlevnadsfråga", säger Ivan Åberg, på Svenska Diabetesförbundet i Norrbotten till Sveriges Radio.

  Publicerat: 2024-04-09
  Läs mer
 • Socialstyrelsen: Var sjätte som hämtat medicin som Ozempic hade varken fetma eller diabetes

  Det är en överlevnadsfråga", säger Ivan Åberg, på Svenska Diabetesförbundet i Norrbotten till Sveriges Radio.

  Publicerat: 2024-04-09
  Läs mer
 • Debatt Ungas behov av psykosocialt stöd missas i diabetesvården

  Öppna bild i helskärmslägeUnga med diabetes visar tydliga tecken skriver företrädare för Ung Diabetes Råd, som är en del av Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-04-08
  Läs mer
 • Diabetesvården missar ungas behov av psykosocialt stöd

  Ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet bekräftar att det särskilt i unga år kan vara psykiskt påfrestande att leva med diabetes.

  Publicerat: 2024-04-03
  Läs mer
 • Diabetesvården missar ungas behov

  En ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet bekräftar att detta är särskilt uttalat i unga år.

  Publicerat: 2024-04-01
  Läs mer
 • Diabetesvård missar ungas behov av psykosocialt stöd

  En ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet bekräftar att detta är särskilt uttalat i unga år.

  Publicerat: 2024-03-29
  Läs mer
 • ”Sjukast måste prioriteras”

  När detta nu inte följs måste tydliga rutiner och regelverk införas, skriver Björn Ehlin, Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-03-25
  Läs mer
 • ”Sjukast måste prioriteras när medicin saknas”

  När detta nu inte följs måste tydliga rutiner och regelverk införas, skriver Björn Ehlin, Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-03-25
  Läs mer
 • ”Höjda patientavgifter kan leda till komplikationer”

  Säkerställ att personer med kroniska sjukdomar inte drar sig för att gå till sin vårdcentral till följd av ekonomi under 2024, uppmanar Björn Ehlin från Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-03-25
  Läs mer
 • Hälften av diabetikerna utan medicin – slut på apoteken

  Källa: Diabetesförbundet

  Publicerat: 2024-03-15
  Läs mer
 • Diabetes och parodontit – viktig aspekt av diabetesvården

  I en enkätstudie utförd av Svenska Diabetesförbundet av 3 500 individer med diabetes ansåg 1 av 10 sin tandhälsa som dålig, med en högre andel, cirka 30 procent, bland dem med svag ekonomi [12].

  Publicerat: 2024-03-13
  Läs mer
 • Medicinbristen: Dagens vilda västern måste få ett slut

  En ny medlemsundersökning från Svenska diabetesförbundet visar att denna andel i februari 2024 var 47 procent i länet.

  Publicerat: 2024-03-13
  Läs mer
 • Dagens vilda västern måste få ett slut!

  En ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet visar att denna andel i februari 2024 var 53 procent i länet.

  Publicerat: 2024-03-12
  Läs mer
 • Debatt Läkemedelsbrist skapar klasskillnader

  En ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet visar att denna andel i februari 2024 var 46 procent i länet, vilket motsvarar riksnivån i undersökningen.

  Publicerat: 2024-03-11
  Läs mer
 • Rekordmånga mediciner slut på apoteket

  – De som har diabetes typ 2 har problem med att få tag i Ozempic för den är ju slut, säger Kjell-Åke Johansson, ordförande i Diabetesförbundet Gotland.

  Publicerat: 2024-03-01
  Läs mer
 • Debatt Allvarligt med bristen på läkemedel

  Ny rapport från Svenska Diabetesförbundet visar att läkemedelsbristen har förvärrats!

  Publicerat: 2024-02-29
  Läs mer
 • Huvudledare Apotekshyllorna gapar tomma för fler än allergiker.

  I förra veckan larmade Svenska Diabetesförbundet om att nästan varannan diabetiker har haft problem med att få ut sina läkemedel på apoteken det senaste halvåret – 13 procent står helt utan eftersom deras medicin inte är utbytbar.

  Publicerat: 2024-02-26
  Läs mer
 • DEBATT: Läkemedelsbristen ett bekymmer för många med diabetes

  Läkemedelsbristen är ett bekymmer för många med diabetes, skriver Diabetesförbundets ordförande.

  Publicerat: 2024-02-25
  Läs mer
 • Alingsås Tidning

  En ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet visar att denna andel i februari 2024 var 41 procent i länet.

  Publicerat: 2024-02-24
  Läs mer
 • Svårare för diabetiker att få sitt läkemedel

  Det behövs därför nya och snabba åtgärder för att lösa problemen, säger Björn Ehlin, ordförande för Svenska Diabetesförbundet, i ett pressmeddelande.

  Publicerat: 2024-02-20
  Läs mer
 • Barn med diabetes har rätt till trygg skolgång – Hangö betalar lönetillägg till skolgångshandledare

  hälsovård,hälsovårdsinrättningar, hälso- och sjukvårdstjänster,diabetes,Diabetesförbundet i Finland

  Publicerat: 2024-02-15
  Läs mer
 • Förbättra stödet till elever med diabetes

  Det leder till sämre skolresultat och hotar barnens hälsa, skriver representanter för Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-02-14
  Läs mer
 • Alingsås Tidning

  InsändareSvenska Diabetesförbundets undersökningar visar att många skolor behöver förbättra sitt stöd.

  Publicerat: 2024-02-07
  Läs mer
 • Alma, 7, fick överdos insulin i skolan - var tredje elev drabbas

  Allvarliga incidenter drabbar vart tredje barn med typ 1-diabetes enligt en undersökning från diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-02-05
  Läs mer
 • En av tre med diabetes drabbas av farlig incident i skolan

  Allvarliga incidenter drabbar vart tredje barn med typ 1-diabetes enligt en undersökning från diabetesförbundet

  Publicerat: 2024-02-05
  Läs mer
 • Debatt Elever med diabetes i Örebro län behöver bättre stöd

  Svenska Diabetesförbundets undersökningar visar tydligt att många skolor behöver förbättra sitt stöd.

  Publicerat: 2024-02-05
  Läs mer
 • Var tredje barn med diabetes drabbas av allvarlig incident under skoltid

  "Det är helt oacceptabelt att ens ett barn drabbas, för det behöver inte vara så" säger Emma Skepp, sakkunnig på Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-02-05
  Läs mer
 • Danska bolaget når milstolpe på börsen

  Diabetesförbundet gick i somras ut med en varning då en medlemsundersökning visade att nästan vart tionde medlem stod utan medicin.

  Publicerat: 2024-02-02
  Läs mer
 • Debatt Förbättra stödet till elever med diabetes

  Svenska Diabetesförbundets undersökningar visar emellertid tydligt att många skolor behöver förbättra sitt stöd.

  Publicerat: 2024-02-02
  Läs mer
 • Förbättra stödet till elever med diabetes

  I tider då många skolor tvingas spara pengar vill vi uppmana rektorer och skolpolitiker i Norrbottens län att se till att alla barn får det stöd de behöver för en bra skolgång", skriver företrädare för Svenska Diabetesförbundet och Diabetesföreningen Norrbotten.

  Publicerat: 2024-01-29
  Läs mer
 • Förbättra stödet till elever med diabetes på Gotland

  När barnen går i skolan är det medarbetare och ytterst rektor som har ansvar för att ge stöd. Svenska Diabetesförbundets undersökningar visar att många skolor behöver förbättra sitt stöd.

  Publicerat: 2024-01-26
  Läs mer
 • Regionernas slarv går ut över diabetesvården

  Vårdkontinuitet måste upp på agendan, skriver Björn Ehlin, ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-01-23
  Läs mer
 • Studie visar: Brister i stödet till elever med diabetes

  Det visar en undersöknings som Svenska diabetesförbundet har gjort.

  Publicerat: 2024-01-22
  Läs mer
 • Debatt Åtgärda de allvarliga bristerna i diabetesvården

  Det visar nya siffror från Diabetesförbundet, berättar Thomas Löfvenius, ordförande för Gävleborg läns Diabetesförening, för oss.

  Publicerat: 2024-01-17
  Läs mer
 • Debatt Jag välkomnar att S nu lyfter denna fråga

  Diabetesförbundets siffror visar att Gävleborg tillsamman med Blekinge är sämst i landet på uppföljande kontroller och behandling av patienter med den stora folksjukdomen Typ II diabetes.

  Publicerat: 2024-01-17
  Läs mer
 • Läsartext Samverkan mot gemensamt mål

  Detta arbete sker också via regionföreningen i Västernorrland och Svenska Diabetesförbundet på nationell nivå.

  Publicerat: 2024-01-15
  Läs mer
 • För oss med diabetes finns inga röda dagar

  Jul- och nyårshelgerna är inget undantag, skriver Robert Kondor, Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2024-01-10
  Läs mer
 • Vem ska få äta Ozempic – och vem ska betala för kalaset?

  Diabetesförbundet har varnat för detta, och en förklaring är förstås att tjockisar nu försöker tillskansa sig preparaten.

  Publicerat: 2024-01-10
  Läs mer
 • Insändare S: Åtgärda de allvarliga bristerna i diabetesvården

  Det visar nya siffror från Diabetesförbundet, berättar Thomas Löfvenius, ordförande för Gävleborg läns Diabetesförening, för oss.

  Publicerat: 2024-01-09
  Läs mer
 • Debatt För personer med diabetes finns inga röda dagar

  När Svenska Diabetesförbundet i Diabetesbarometern 2023 kartlade diabetesvården svarade en av fyra av de 3 530 medverkande i undersökningen att deras relation till familjen och vänner i någon eller stor utsträckning begränsas av livet med diabetes.

  Publicerat: 2023-12-30
  Läs mer
 • Insändare För oss med diabetes finns inga röda dagar

  När Svenska Diabetesförbundet i Diabetesbarometern 2023 kartlade diabetesvården svarade en av fyra av de 3 530 medverkande i undersökningen att deras relation till familjen och vänner i någon eller stor utsträckning begränsas av livet med diabetes.

  Publicerat: 2023-12-25
  Läs mer
 • Alingsås Tidning

  När Svenska Diabetesförbundet i Diabetesbarometern 2023 kartlade diabetesvården svarade en av fyra av de 3 530 medverkande i undersökningen att deras relation till familjen och vänner i någon eller stor utsträckning begränsas av livet med diabetes.

  Publicerat: 2023-12-21
  Läs mer
 • Debatt För oss med diabetes finns inga röda dagar

  När Svenska Diabetesförbundet i Diabetesbarometern 2023 kartlade diabetesvården svarade en av fyra av de 3 530 medverkande i undersökningen att deras relation till familjen och vänner i någon eller stor utsträckning begränsas av livet med diabetes.

  Publicerat: 2023-12-21
  Läs mer
 • För oss med diabetes finns inga röda dagar

  Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-21
  Läs mer
 • Tomtekväll tillbaka – julmarknad lockade i Hofors

  Det gick bra med försäljningen för Type one UF som säljer nyckelringar och armband till förmån för Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-20
  Läs mer
 • Nya tag för en bättre diabetesvård i Region Norrbotten

  Här hamnar Norrbotten på en nittonde plats, vilket visar att det finns mycket stora utvecklingsbehov i diabetesvården i länet. Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-18
  Läs mer
 • Debatt Gemensamma tag behövs för en bättre diabetesvård 

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-15
  Läs mer
 • Krävs nya gemensamma tag för en bättre diabetesvård

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-08
  Läs mer
 • ”En effektiv och rättvis tillgång till läkemedel är av yttersta vikt”

  I en enkätundersökning från Diabetesförbundet redovisas att tio procent av personer med diabetes typ 2 för närvarande är utan ett läkemedel, där det vanliga läkemedlet inte kunnat ersättas med ett annat.

  Publicerat: 2023-12-07
  Läs mer
 • ”Diabetesvården i Region Kalmar län måste bli bättre”

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-05
  Läs mer
 • Nya tag för en bättre diabetesvård i Region Skåne

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-12-01
  Läs mer
 • ”Diabetesvården på Gotland måste fortsatt utvecklas”

  Svenska Diabetesförbundet presenterade nyligen rapporten Diabetesbarometern 2023.

  Publicerat: 2023-11-30
  Läs mer
 • Debatt Diabetesvården i Jämtlands län måste bli bättre

  "Ska vi uppnå en god och nära vård samt göra den mer jämlik i hela landet behöver kontinuiteten därför förbättras", skriver Björn Ehlin på Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-29
  Läs mer
 • Sörmland måste få en bättre diabetesvård

  Här hamnar Sörmland på en delad åttonde plats, vilket visar att det finns stora utvecklingsbehov i diabetesvården i länet. Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-29
  Läs mer
 • Alingsås Tidning

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-23
  Läs mer
 • Otroliga beskedet: Snart kan botemedel mot diabetes bli verklighet – forskarnas hopp: ”Enorm potential”

  Källa: Diabetesförbundet med flera

  Publicerat: 2023-11-22
  Läs mer
 • Vi ska fortsätta utveckla diabetesvården i regionen

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-22
  Läs mer
 • Hoppas kunna bota diabetes med ny behandling

  Källa: Diabetesförbundet med flera

  Publicerat: 2023-11-22
  Läs mer
 • Debatt Nya gemensamma tag behövs i diabetesvården

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-17
  Läs mer
 • Bamses vän har fått diabetesknapp

  Inför temadagen lanserade Svenska Diabetesförbundet figuren Lill-Mickel från Bamses värld.

  Publicerat: 2023-11-16
  Läs mer
 • Debatt Vill se nya tag för bättre diabetesvård i Dalarna

  Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-15
  Läs mer
 • Lotta om Gävleborgs diabetesvård: ”Jag är helt ensam”

  Region Gävleborg är sämst i landet på att vårda diabetessjuka enligt Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-15
  Läs mer
 • Diabetesvården i Uppsala bäst i landet

  Det framgår av Diabetesbarometern från Svenska Diabetesförbundet, som utgår från en patientenkät och data från Nationella diabetesregistret för de allra viktigaste delarna av vården.

  Publicerat: 2023-11-15
  Läs mer
 • ”Tätare kontakt mellan patient och vård är en förutsättning”

  Den 14 november firas världsdiabetesdagen och Svenska Diabetesförbundet passar på att släppa sin andra årliga rankning av landets regioner, den så kallade Diabetesbarometern.

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Diabetesvården i Norrbotten nära botten

  Norrbotten hamnar på nittonde plats bland landets 21 regioner när det gäller diabetesvården, enligt en rapport från Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Kändisar rasar i vikt med Ozempic: "Kommer aldrig sluta"

  anm) och docent vid Karolinska institutet diskuterade med Björn Ehlin, förbundsordförande på Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Domen: Gävleborg sämst i landet på diabetesvård

  Svenska Diabetesförbundets medlemmar ger Gävleborg en hård dom:

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Diabetesvården i Norrbotten på bottenplats

  Det visar Diabetesbaromtern, som Svenska diabetesförbundet tagit fram för andra året i rad.

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Olika läkare och få vårdbesök för många med diabetes

  Regionerna måste säkerställa regelbunden kontakt mellan vården och patienterna, men också se till att de som lever med en kronisk sjukdom inte behöver möta nya människor varje gång de besöker sin mottagning, säger Björn Ehlin, ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Katarina vann i Bingolotto – stöttar diabetesförbundet

  Katarina vann i Bingolotto – stöttar diabetesförbundet

  Publicerat: 2023-11-14
  Läs mer
 • Eira en av alla som drabbas av andras brist på kunskap

  Undersökningar från bland annat Svenska diabetesförbundet visar på mycket stora brister och kunskapsluckor hos allmänheten.

  Publicerat: 2023-11-13
  Läs mer
 • Systrarna Imra och Vilja lever med dödlig folksjukdom

  Familjen hoppas på att fler ska skänka pengar till diabetesförbundet så att forskningen på ämnet kan fortsätta framåt men de hoppas också på att kunna höja medvetenheten kring sjukdomen i samhället i fall det värsta skulle hända, att deras barn blir dåliga när de inte är i närheten.

  Publicerat: 2023-11-13
  Läs mer
 • Världsdiabetesdagen uppmärksammas i Tidaholm: ”Det är dags nu”

  Finnas en QR-kod inne i butiken om man vill Swisha till Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-11-11
  Läs mer
 • Debatt Tillgänglighet och kontinuitet avgörande för en bra diabetesvård

  Så ser det tyvärr inte ut för många av de runt 15 000 som lever med diabetes i Gävleborg, det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-10-11
  Läs mer
 • En bra diabetesvård förutsätter tillgänglighet

  Så ser det tyvärr inte ut för många av de drygt 15 000 som lever med diabetes i Uppsala län, det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet. Personer med diabetes lever med sjukdomen 24/7, och en bra personcentrerad vård är viktigt för ett bra liv med sjukdomen.

  Publicerat: 2023-10-06
  Läs mer
 • Tillgänglighet avgörande för en bra diabetesvård

  Så ser det tyvärr inte ut för många av de drygt 15 000 som lever med diabetes i Sörmland, det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet. Personer med diabetes lever med sjukdomen 24/7, och en bra personcentrerad vård kräver att denna utgår från den enskilda individens unika behov och önskan.

  Publicerat: 2023-10-06
  Läs mer
 • Regionerna måste säkerställa bättre tillgänglighet i diabetesvården

  För att kunna ge individanpassat stöd och god personcentrerad vård måste vården utgå från den enskilda individens unika behov, skriver Björn Ehlin, ordförande Svenska diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-09-28
  Läs mer
 • Toves kamp mot viktökningen – bristmedicin avgörande

  Hans Hedengren, ordförande i Diabetesförbundet, har själv varit utan läkemedlet Ozempic i en månad, i våras.

  Publicerat: 2023-09-16
  Läs mer
 • Kostnadskrisen allvarlig för personer med diabetes

  Nära en av fem i Sörmland svarar i en ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet, att de i någon eller stor utsträckning känner oro för om de i år kommer klara av kostnaderna som är kopplade till diabetes.

  Publicerat: 2023-09-06
  Läs mer
 • Rädsla för barnens hälsa när skolor ska spara pengar

  Kaveh Pakjoo är pappa till Jack, men också delaktig i Diabetesförbundets föräldraråd där han möter många föräldrar till barn med diabetes.

  Publicerat: 2023-08-31
  Läs mer
 • Insändare. ”Stötta föräldrar så att deras barn inte dör av diabetes”

  En granskning som Svenska Diabetesförbundet gjorde i år visade detta, och nu riskerar kommande neddragningar i Stockholms stads grundskolor att förvärra situationen.

  Publicerat: 2023-08-16
  Läs mer
 • Debatt Kostnadskrisen är allvarlig för personer med diabetes

  En av tio i Västernorrland svarar i en ny medlemsenkät från Svenska Diabetesförbundet, att de i någon eller stor utsträckning känner oro för om de i år kommer klara av kostnaderna som är kopplade till diabetes.

  Publicerat: 2023-08-15
  Läs mer
 • Brist på diabetesläkemedel i länet

  Fyra av tio diabetespatienter har någon gång i år inte kunnat få tag på medicin på apoteket, visar en medlemsundersökning av Svenska Diabetesförbundet.

  Publicerat: 2023-08-08
  Läs mer
 • Förbjud Tiktok-bantning med diabetesmedicin

  Svenska Diabetesförbundet slår larm om att patienter med diabetes typ 2 får jaga Ozempic på landets apotek efter att läkemedlet börjat användas av människor som vill tappa några kilo.

  Publicerat: 2023-07-31
  Läs mer
 • Diabetiker ska gå före överviktiga

  Svenska diabetesförbundet larmar.

  Publicerat: 2023-07-31
  Läs mer