Bli medlem Ge gåva

Öppet brev till Sjukvårdsministern

Bästa Acko Ankarberg! Stort grattis till ditt nya uppdrag som Sjukvårdsminister. Det är ett mycket viktigt uppdrag som du har fått. Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärdssamhället för riktigt många människor, och det finns stora utmaningar att ta tag i.

Vi har med stort intresse läst eran överenskommelse och vi ser några spännande perspektiv i exempelvis tankarna runt stärkt uppföljning, ökad samverkan i fler regionala centra, digital infrastruktur samt en utbyggd primärvård.

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, i alla åldrar och alla typer av diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen. Idag samlar vi över 20 000 hos oss. Vi har med vår 79-åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om hur livet med diabetes ser ut, och vi stöttar personer med diabetes genom hela livet. I Sverige lever idag drygt 500 000 personer med diabetes, som är en kronisk sjukdom. Ungefär 10 procent lever med diabetes typ 1, medan antalet personer med diabetes typ 2 uppgår till runt 85-90 procent.

Svenska Diabetesförbundet har flera förslag, som kan bidra till att förverkliga den viljeinriktningen som finns i ”Överenskommelse för Sverige”, när det gäller diabetesvården. Som företrädare för personer med diabetes kommer vi vara en konstruktiv motpart. Utöver att framföra våra medlemmars önskemål till dig genom att peka på de områden inom diabetesvården som behöver utvecklas, så kommer vi alltid presentera förbättringsförslag.

Det sistnämnda är viktigt eftersom diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och under hela livet. Vi går alltså inte till vården för att bli botade, men för att få hjälp med en ofta omfattande egenvård. Målet är en så bra livskvalitet som möjligt, och undvika allvarliga komplikationer på sikt till följd av sjukdomen.

Med tidiga insatser, rätt behandling och personcentrerat stöd från vården är detta fullt möjligt. Det är lönsamt att investera i diabetesvården för den stora kostnaden uppstår nämligen av vård kopplad till komplikationer och följdsjukdomar. Läs mer om våra idéer på: https://www.diabetes.se/aktuellt/intressepolitiskt-arbete/rapporter/

Nedan en kort lista med några av våra lösningar till hur svenska diabetesvård bör utvecklas:

- Att en nationell samordnare för diabetesvården utnämns och tar fram en strategi för hur vi kan få till en jämlik och bra diabetesvård i hela Sverige, där tillgänglighet, kontinuitet och samordning kommer bli nyckelord.

- Att de nationella riktlinjerna för diabetesvården uppdateras med aktuell kunskap, så den svenska diabetesvården följer med i den teknologiska utvecklingen, de nya medicinska insikterna, samt nya rön om diabetes och psykisk ohälsa.

- Att Tillgänglighetsdelegationens förslag om teamarbete i primärvården och fast vårdkontakt förverkligas, så samordning av patientens olika vårdbehov tillgodoses på individens premisser.

Vi tar gärna ett möte i närtid för att diskutera hur vi kan förbättra diabetesvården tillsammans.

Med vänliga hälsningar

Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet

 

Läs mer om vårt arbete med påverkan och opinionsbildning, som sker hela tiden, inte bara under valåren. 

Senast uppdaterad 13 mars 2023