Bli medlem Ge gåva

Referensgrupper och råd

En del i vårt påverkansarbete är att delta i olika råd och referensgruppen. Här ser du vilka råd och referensgrupper som Diabetesförbundet sitter med i för närvarande.

Medlemskap

 • Agenda för hälsa och välstånd, Forska Sverige!
 • Folkspel Ideell Förening
 • Forum för Health Policy
 • Funktionsrätt Sverige
 • Giva Sverige
 • International Diabetes Federation
 • International Diabetes Federation Europe

Referensgrupper och råd

 • Registerstyrgrupp, Nationella Diabetesregistret (NDR)
 • Expertgrupp barndiabetesvård, Nationella Diabetesregistret (NDR)
 • Lärande Nätverket Barndiabetes, Nationella Diabetesregistret (NDR) och Registercentrum Sydost
 • Patientrådet, Socialdepartementet
 • Nationell Arbetsgrupp för Diabetes, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Nationell Arbetsgrupp för Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Patientrådet för NT- och MTP-rådet, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (mandat från Funktionsrätt Sverige)
 • Patient- och brukarrådet, Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys
 • Rundabordssamtal Diabetes, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Dialogforum, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Samråd med funktionshinderrörelsen, Skolverket

Samarbetsgrupper

 • Nationella Diabetesteamet (NDT)
 • Analyskvalitet diabetes
 • Nordiskt Forum, Diabetesförbunden i Norden
Senast uppdaterad 2 januari 2024