Bli medlem Ge gåva

Referensgrupper och råd

En del i vårt påverkansarbete är att delta i olika råd och referensgruppen. Här ser du vilka råd och referensgrupper som Diabetesförbundet sitter med i för närvarande.

 • Funktionsrätt Sverige
 • Styrelsen för Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, FSL
 • Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) brukarråd: (mandat från Handikappförbunden)
 • Läkemedelsverkets Brukarråd (mandat från Handikappförbunden)
 • Nationella Diabetesteamet (NDT)
 • Nationella Diabetesregistrets styrgrupp (NDR)  
 • Apotekets Nationellt Forum för handikapporganisationer och pensionärsföreningar
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd (SPSM)
 • Skolinspektionens samrådsgrupp
 • Skolverket, samrådsgrupp om regeringens regleringsbrev
 • Blodsockermätare - vägledning, Nationella Diabetesteamet
 • Referensgrupp Nationella kvalitetsregister (Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Arbetsgrupp för utarbetande av ny modell för statsbidrag, Funktionsrätt Sverige
 • Socialdepartementets Patientråd

Senast uppdaterad 4 juli 2023