Bli medlem Ge gåva

Diabetesbarometern 2023

Diabetesbarometern för 2023 presenteras i sin helhet den 14 november 2023.

Diabetesbarometern är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat. Det är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2022.

Delrapporter från Diabetesbarometern 2023:

Senast uppdaterad 9 augusti 2023