Bli medlem Ge gåva

Diabetesbarometern 2023

Diabetesbarometern är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat.

Lång väg till god och nära vård: Diabetesbarometern 2023

 

Diabetesbarometern är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2022.

Se filmer som presenterar resultaten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delrapporter från Diabetesbarometern 2023:

Senast uppdaterad 17 april 2024