Bli medlem Ge gåva

Rapporter

Rapporter är ett viktigt verktyg i Svenska Diabetesförbundets intressepolitiska arbete. Diabetesförbundet jobbar löpande utifrån det idéprogram, som organisationen har beslutat om som syftar till att förbättra diabetesvården och vardagen för alla som lever med diabetes. Vi försöker påverka beslutsfattare inom vården och politiken.

Rapporter från Svenska Diabetesförbundet:

Ta del av Svenska Diabetesförbundets årliga rapport Diabetesbarometern som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat.

Så här genomförs rapporterna från Svenska Diabetesförbundet

Utöver att medverka i referensgrupper, skriva remissvar, uppvakta beslutsfattare och skriva debattartiklar så genomför vi också löpande ett utredningsarbete. Det sker exempelvis genom att göra analyser av data från exempelvis Nationella Diabetesregistret - www.ndr.nu - men också via våra egna enkäter. 

Analysresultaten redovisas ofta i form av rapporter. Här beskrivs vilka utmaningar vi ser, hur vi har analyserat dessa och vilka slutsatser vi landar i för en bättre och mer jämlik diabetesvård i hela Sverige. Det är dessa rapporter du hittar här. 

Ta gärna del av dessa och se till att sprida dem till relevanta aktörer - på så sätt tar vi gemensamma steg för att förbättra vardagen för alla som lever med diabetes, utifrån de frågorna som ligger oss varmt om hjärtat.

För mer information om arbetet med rapporter kontakta ansvarig för påverkan och utredning Flemming Kristensen

Senast uppdaterad 23 maj 2024