Bli medlem Ge gåva

Rapporter

Rapporter är ett viktigt verktyg i Diabetesförbundets intressepolitiska arbete. Diabetesförbundet jobbar löpande utifrån det idéprogram, som organisationen har beslutat om som syftar till att förbättra diabetesvården och vardagen för alla som lever med diabetes. Vi försöker påverka beslutsfattare inom vården och politiken.

Aktuella rapporter

 

Personer med diabetes om tandvård

Personer med diabetes om tillgång till läkemedel 

 

 "Med rätt stöd finns inga hinder" - En kartläggning av villkoren i vardagen för barn med diabetes och deras föräldrar - januari 2023.

  • "Med rätt stöd finns inga hinder" är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som kartlägger hur stödet ser ut för barn med diabetes i förskolor och skolor. Det  är en omfattande analys, som innehåller  svar från 545 vårdnadshavare till barn med diabetes.

 

 

 

Diabetesbarometern - november 2022.

  • Diabetesbarometern en rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat. Det  är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2021. 
  • Missa inte webbseminariet om Diabetesbarometern som sändes  den 14 november 

 

Delrapporter Diabetetesbarometern:

 

Tekniska hjälpmedel - mars 2022

 

Psykosocialt stöd - november 2021

 

Så här genomförs rapporterna från Svenska Diabetesförbundet

Utöver att medverka i referensgrupper, skriva remissvar, uppvakta beslutsfattare och skriva debattartiklar så genomför vi också löpande ett utredningsarbete. Det sker exempelvis genom att göra analyser av data från exempelvis Nationella Diabetesregistret - www.ndr.nu - men också via våra egna enkäter. 

Analysresultaten redovisas ofta i form av rapporter. Här beskrivs vilka utmaningar vi ser, hur vi har analyserat dessa och vilka slutsatser vi landar i för en bättre och mer jämlik diabetesvård i hela Sverige. Det är dessa rapporter du hittar här. 

Ta gärna del av dessa och se till att sprida dem till relevanta aktörer - på så sätt tar vi gemensamma steg för att förbättra vardagen för alla som lever med diabetes, utifrån de frågorna som ligger oss varmt om hjärtat.

För mer information om arbetet med rapporter kontakta ansvarig för påverkan och utredning Flemming Kristensen

Senast uppdaterad 15 maj 2023