Bli medlem Ge gåva

Almedalen

Svenska Diabetesförbundet, inklusive representanter från Ung Diabetes råd kommer, som ett naturligt inslag i det löpande påverkans- och opinionsarbetet - intressepolitiskt arbete, att närvara i årets upplaga av Almedalen.

Syftet är att öka kunskapen om diabetesfrågorna samt visa upp och föra fram de förslagen Svenska Diabetesförbundet har på att utveckla diabetesvården så den blir bättre, mer tillgänglig och mer jämlik över hela landet.  

Detta gör vi bland annat genom att träffa beslutsfattare från politiken, vården och myndigheter som är på plats i Visby. Samtidigt kommer Björn Ehlin att medverka i rundabordssamtal, seminarier mm där dessa frågor diskuteras. Almedalen äger rum söndagen den 3 juli till och med torsdagen den 7 juli. 

Det här tar vi med oss från Almedalen

Se filmklipp där Evelina Andersson, ledamot Ung Diabetes, Louise Granlund, vice ordförande Ung Diabetes och Björn Ehlin, ordförande i Svenska Diabetesförbundet berättar om hur de lyssnat, diskuterat, inspirerats och knutit nya kontakter under Almedalsveckan. 


Program där Svenska Diabetesförbundet medverkar:

Måndag 4 juli

14:30 - 15:30 ”Nya handfasta mål för bättre diabetesvård – hur ska de konkurrera med befintliga riktlinjer?”  Björn Ehlin medverkar i seminariet tillsammans med Magnus Löhndal, Svensk förening för diabetologi (SFD) Arrangör SFD och  Novo Nordisk  plats och detaljer almedalsveckan.info/program

16:15 - 17:15 ”Behövs mer nationell samordning för att utjämna skillnaderna i diabetesvården?” Björn Ehlin medverkar i seminariet tillsammans Agneta Lindberg, ordförande, Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård, SFSD,
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot och ledamot socialutskottet. Arrangör SFSD,och Novo Nordisk, plats och detaljer almedalsveckan.info/program

Tisdag den 5 juli

10:30-12:00 Rundabordssamtal  ”En god och jämlik vård enligt nationella riktlinjer, utan onödig fördröjning!". Arrangör Dagens Medicin och Boehringer Ingelheim AB):

13:00-14:00  ”Diabetesvård enligt nationella riktlinjer - Hur svårt kan det vara?” Arrangör: Svenska Diabetesförbundet i samarbete med Dagens Medicin och Boehringer Ingelheim AB. Se inspeling av samtalet.

Sidan uppdateras kontinuerligt med program för var och när Svenska Diabetesförbundet medverkar.

Vill du komma i kontakt med Svenska Diabetesförbundet före eller under Almedalen, kontakta Flemming Kristensen, ansvarig utredning och påverkan. För kontakt med Ung Diabetes, Louise Granlund, vice ordförande.

Senast uppdaterad 14 december 2022