Bli medlem Ge gåva

Almedalen

Svenska Diabetesförbundet, inklusive representanter från Ung Diabetes råd kommer, som ett naturligt inslag i det löpande påverkans- och opinionsarbetet - intressepolitiskt arbete, att i år igen att närvara i årets upplaga av Almedalen 2023.

Syftet är att öka kunskapen om diabetesfrågorna samt visa upp och föra fram de förslagen Svenska Diabetesförbundet har på att utveckla diabetesvården så den blir bättre, mer tillgänglig och mer jämlik över hela landet.  

Detta gör vi bland annat genom att träffa beslutsfattare från politiken, vården och myndigheter som är på plats i Visby. Samtidigt kommer Björn Ehlin att medverka i rundabordssamtal, seminarier mm där dessa frågor diskuteras. Almedalen äger rum från 27 juni till 1 juli 2023.

Det här tar vi med oss från Almedalen 2022

Se filmklipp där Evelina Andersson, ledamot Ung Diabetes, Louise Granlund, vice ordförande Ung Diabetes och Björn Ehlin, ordförande i Svenska Diabetesförbundet berättar om hur de lyssnat, diskuterat, inspirerats och knutit nya kontakter under Almedalsveckan. 

Program där Svenska Diabetesförbundet medverkar 2023:

 

Hur kan vi förbättra stödet i skolan för barn med diabetes? 

Hur hejdar vi blodsockret i övergången mellan barn- och vuxenvård?

Senast uppdaterad 3 maj 2023