Bli medlem Ge gåva

Almedalen 2023

Svenska Diabetesförbundet, inklusive representanter från Ung Diabetes råd var på plats under årets upplaga av Almedalen, som ett naturligt inslag i det löpande påverkans- och opinionsarbetet - intressepolitiskt arbetet.

Syftet med Almedalen var att öka kunskapen om diabetesfrågorna samt visa upp och föra fram de förslagen Svenska Diabetesförbundet har på att utveckla diabetesvården så den blir bättre, mer tillgänglig och mer jämlik över hela landet.  

Detta gjorde vi bland annat genom att träffa beslutsfattare från politiken, vården och myndigheter som var på plats i Visby. Samtidigt medverkade ordförande Björn Ehlin  i rundabordssamtal, seminarier med mera där dessa frågor diskuterades. Almedalen ägde rum från 27 juni till 1 juli 2023.

SE Svenska Diabetesförbundet seminarier 2023:

 

Seminarier som förbundsordförande Björn Ehlin medverkade i: 

 

Kontakta ansvarig för utredning och påverkan Flemming Kristensen vid frågor om Almedalen: flemming.kristensen@diabetes.se 

Det här tar vi med oss från Almedalen 2022:

Se filmklipp där Evelina Andersson, ledamot Ung Diabetes, Louise Granlund, vice ordförande Ung Diabetes och Björn Ehlin, ordförande i Svenska Diabetesförbundet berättar om hur de lyssnat, diskuterat, inspirerats och knutit nya kontakter under Almedalsveckan. 

 

Andra frågor som Svenska Diabetesförbundet fokuserar på under 2023 är:

Senast uppdaterad 11 april 2024