Bli medlem Ge gåva

Almedalen 2024

Svenska Diabetesförbundet, inklusive representanter från Ung Diabetes råd, kommer även i år att vara på plats under årets upplaga av Almedalen, som ett naturligt inslag i det löpande intressepolitiska arbetet.

Svenska Diabetesförbundet seminarium i Almedalen 2024:

Torsdag 27 juni 

Har läkemedelsbristen kommit för att stanna, och hur prioriterar vi då?

Läkemedelsverket fick förra året i uppdrag att utreda hur rest- och bristsituationer avseende läkemedel kan förebyggas och hanteras. Under den tiden riskerar hälsan hos personer med diabetes att försämras. Hur ska detta hanteras och prioriteras?

Medverkande: Förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet 

Fler deltagare tillkommer. 

Se program här.

Fredag 28 juni

Varför behövs en VAB-reform för diabetesföräldrar?

Hälften av föräldrarna till barn med diabetes går ner i arbetstid för att hantera barnens kroniska sjukdom. En av fem blir sjukskriven. Dessutom står gruppen utan ersättning när de behöver ge sina barn stöd i skolan. En VAB-reform är rättvis och nödvändig, men även samhällsekonomiskt smart.

Medverkande: Emma Skepp, Sakkunnig i barn- och föräldrafrågor, Svenska Diabetesförbundet

Flera deltagare tillkommer.

Se program här.

"Boka en ung expert", vill du ha med Ung Diabetes i ett panelsamtal? 

Boka en ung expert" är ett initiativ startat 2023 av Almedalsveckan tillsammans med ungdomsorganisationer.

Målet är att föra ungas perspektiv närmare makthavare för att generera konstruktiva dialoger där nya insikter och lösningar kan bli till och leda till mer förankrade och kvalitativa beslut.  

Vill du tillföra nya perspektiv i din panel eller seminarium när det gäller livet med en kronisk sjukdom som diabetes? Boka en eller flera unga experter HÄR.

Senast uppdaterad 14 maj 2024