Bli medlem Ge gåva

Påverkan och opinionsbildning

Vi arbetar aktivt med att bevaka och agera i frågor som är viktiga både för de som har diabetes och anhöriga. Detta arbete sker till stor del gentemot huvudmän för vården, beslutsfattare och tjänstemän.

Att få till stånd förändringar tar oftast tid vilket förbundet har fått erfara under åren. Därför är det inte så konstigt att envishet och ett långsiktigt agerande är centralt i vårt arbete. En fråga som vi framgångsrikt kämpat för under åren är att insulinet ska vara kostnadsfritt i Sverige. Men det finns också frågor som kräver ett snabbt agerande från vår sida, som det senaste årets urholkning av vad som är en förbrukningsartikel och vem som har rätt till dessa, där vi kämpar för att dessa ska förbli kostnadsfria för de som har behov av dem.

För att din vardag ska fungera på bästa sätt bedriver vi ett intressepolitiskt arbete i frågor som är viktiga för dig som har diabetes eller som är anhörig. Detta arbete sker både på lokal och nationell nivå. Varje år skickar vi skrivelser, svarar på remisser och uppvaktar politiker för att föra fram våra åsikter. Uttalanden, debattartiklar och personliga kontakter är andra sätt att uppmärksamma frågor som ligger oss varmt om hjärtat.

Frågor som ständigt är aktuella i vårt intressepolitiska arbete är:

  • att diabetesvården bygger på aktuell kunskap och har lika god kvalitet över hela landet 
  • tillgången till medicin och hjälpmedel 
  • möjligheten att teckna försäkringar på samma villkor som alla andra vid diabetes 
  • att tandvård inte ska kosta mer för människor med diabetes än för andra 
  • att människor med diabetes får större möjligheter att ta och behålla högre körkortsbehörighet

Ideprogram styr vårt påverkansarbete

Som grund till vårt påverkansarbete ligger det ideprogram som har antagits i vårt högsta beslutande organ - riksstämman. Ideprogrammet anger organisationens ståndpunkter i några av de viktigaste frågorna. 

Senast uppdaterad 3 maj 2023