Bli medlem Ge gåva

Viktiga händelser

Några enstaka axplock ur förbundets historia

1949 Första numret av tidningen Diabetes ges ut.
1952 Förbundet blir medlemmar i Internationella Diabetes Federationen (IDF).
1954 Tillsättande av läkarrådet.
1956 Organisationen byter namn till Svenska Diabetesförbundet.
1972 Den första utbildningen för diabetessjuksköterskor startas av förbundet.
1979 Den första utbildningen för fotvårdare medicinska fotvård, "diabetesfoten", startas.
1976  Förbundet blir medlemmar i handikappsorganisationen (dåvarande HCK).
1985 Ett kostråd bildas som två år senare ger ut en skrift med kostråd.
1988 Förbundet vinner kampen om att insulin och teststickor förblir kostnadsfritt. 
1992 Centrala ungdomsrådet bildas (nuvarande Ung Diabetes).
1997 Åter en vinnande kamp om att insulin och teststickor ska förbli kostnadsfritt.
1997 Insulinpumpar ingår i läkemedelsförmånen och alltså kostnadsfria.
2002 Nationella Diabetesteamet (NDT), ett samverkansorgan mellan profession och Svenska Diabetesförbundet, bildas.
2007 Kartläggning om barnens situation i skolan (samverkan inom NDT).
2009 Projektet diabeteskonsulent i skolan startar (Allmänna Arvsfonds-projekt).
2011 Kampanj och påverkansarbete om att bevara insulinpumpar inom läkemedelsförmånen. 
2011 Samverkan med glaukomförbundet om metoden för att mäta synfältsbortfall. 
2011  Möjlighet för personer med diabetes att teckna en medlemsförsäkring som gäller olycksfall- och sjukvårdsförsäkring.
2012 Diabetesförbundet blir inbjudna att medverka i Nationella programrådet för diabetes (SKL)
2013 Diabetesförbundet firar 70 år med stort symposium på hotell Sheraton och fest i Blå Hallen
2014 Blåboken för bättre diabetesvård tas fram i samverkan med Nationella diabetesteamet
2014 Möjlighet för personer med diabetes att teckna Bo-kvar försäkring via Diabetesförbundet
2015 Uppföljande kartläggning om barns situation i skolan (i samverkan med NDT) samt föreläsningsturnén Diabetes i skolan genomförs
2016  Diabetesförbundets nya tidning Allt om Diabetes lanseras
Senast uppdaterad 11 maj 2023