Bli medlem Ge gåva

Förbundsordsföranden genom tiderna

Sedan Svenska Diabetesförbundet bildades har förbundet alltid företrätts av en ordförande, vars roll har skiftat med åren.

I stort sett alla förbundsordföranden har haft diabetes eller har närstående med diabetes. Mandatperioden har varierat under åren men det finns även några ordförande som på grund av sjukdom och frånfälle varit tvungna att avsäga sig ordförandeposten. På Riksstämman i maj 2021 valdes Björn Ehlin, Trollhättan, till förbundsordförande för mandatperioden 2021-2024.

Namn Ort Tidsperiod
Therese Sandin   Landskrona 1943 – 1944
Helge Nilsson Malmö   1944 – 1945
Sven Norberg  Göteborg 1945 – 1948 
Pelle Börjesson Göteborg 1948 – 1950
Curt Arnewi Stockholm 1950 – 1955
Sven Sahlberg Stockholm 1955 – 1956
Nancy Eriksson Stockholm 1956 – 1978
Stig Berge (Andersson)     Stockholm      1978 – 1983
Bertil Dahlén  Falun 1983 – 1985
Bo Lundberg Umeå 1985 – 1986
Nils Halleby Stockholm 1986 – 1992 
Anders Ericsson Löderup  1992 – 1999 
Stefan Leufstedt  Ystad  1999 – 2006
Margareta Nilsson  Örebro 2006 – 2012
Fredrik Löndahl Helsingborg 2012 - 2018
Cajsa Lindberg Stockholm 2018 - 2020
Thomas Löfvenius Gävle 2020 - 2021
Björn Ehlin Trollhättan 2021 -
Senast uppdaterad 11 maj 2023