– Det är nog inget politiskt parti som vill höja matmomsen. Men vi vill få igång en diskussion, där staten måste bli mycket mer aktiv för att få ner fetman i vårt samhälle. Det är många som inte klarar av att styra sitt matintag och som konsument får man ingen hjälp av staten idag. Det måste vara lätt att göra rätt.
– Staten höjer bensinskatten, tobaksskatten och andra skatter för att påverka våra beteenden. Men när det gäller vår mat görs ingenting, frågan om punktskatter på till exempel fett och socker är helt död. Det provades i Danmark men drogs tillbaka efter en folkstorm.

Varför vänder ni er framför allt mot vår konsumtion av rött kött och socker?
– Därför att det är två av de största bovarna. Vi äter för mycket av allting och får i oss för mycket energi. Det lagras som fett och vi blir överviktiga och feta. Tittar vi specifikt på socker, får vi i oss över 80 gr per person och dag att jämföra med rekommenderade max 50 gr per dag. Däremot äter vi för lite fibrer.
– Produktionen av rött kött har ökat stort, utsläppen av växthusgaser från djuren har ökat dramatiskt och produktionen förstör naturen. Kött är ett miljöproblem liksom ett hälsoproblem.

På vilket sätt är skolan ett viktigt område?
– Skolan når många unga, som är morgondagens trendsättare. De måste lära sig att äta lagom mycket.
– I skolan, men också på äldreboenden och sjukhus, kan man ha en eller två dagar med bara vegetarisk mat. Lagen om offentlig upphandling borde göras om så att det blir lättare att köpa in mat som är klimatsmart, som är närproducerad, säsongsbetonad, nyttig och smakar gott.
– Det är ingen ”quick fix”, men vi måste få ut budskap om att äta lagom mycket och att äta mer fibrer.

Varför tog ni fram den här rapporten?
– Det kom en rapport från Folkhälsoinstitutet förra året som visade att mer än hälften av alla människor i Sverige är överviktiga eller feta. Vi vill bidra till debatten för att lösa problemen med övervikt och fetma, som bidrar till folksjukdomar som typ 2-diabetes. Det är många rapporter och undersökningar som visar att om vi inte får bukt med övervikten i samhället kommer vi att se en dramatisk ökning av typ 2-diabetes. Det växer redan idag och driver stora kostnader.

Hur mycket för mycket äter vi?
– Vi äter mellan 15 och 20 procent för mycket, räknat som energi. Vi äter både för mycket proteiner, fett och kolhydrater. Proteiner är svårare att bryta ner för kroppen, dessutom är animaliska proteiner dyra att producera, både för naturen och ekonomiskt.

Varför har konsumtionen av kött ökat med över 100 procent sedan 1990?
– När Sverige gick med i EU 1995 öppnades importen för billigare kött. Den sänkta matmomsen från 25 till 12 procent har bidragit till att göra maten billigare. Vi är också fler som har fått det ekonomiskt bättre. Historisk har kött varit en markör för välstånd, och man ville visa att man fått det bättre, bland annat genom att äta kött. Det är fortfarande ”fint” för många att äta kött, vilket troligen också bidragit till den ökade konsumtionen.

Har vi på motsvarande sätt minskat konsumtionen av annat?
– Nej, bara av fibrer. Fullkorn, korn, gryner och mjöler har minskat rejält, medan konsumtionen av frukt och grönt som också innehåller fibrer ökat. Dock uppväger ökningen inte det minskade fiberintaget från fullkorn och gryner. Konsumtionen av alkohol har stått stilla, men vi dricker mindre sprit och mer öl och vin.

Vad är det viktigaste som staten måste göra?
– Punktinsatser; staten måste göra det lättare för oss att göra rätt. Till exempel genom att göra det lättare för offentliga måltidsserverare som skolor, sjukhus och äldreboenden att köpa in bättre mat, se till att butiker inte har godishyllor nära kassorna och kanske krav på godisförsäljare att vara auktoriserade.
– Sen måste staten också utbilda och informera oss, så att vi alla får upp ögonen for diabetes typ 2 och andra sjukdomar som kommer som en direkt följd av att man äter fel.

Hur ska man äta då?
– Framför allt ska man tänka på vad man äter. Man ska äta mindre än idag, till exempel mindre kött, och gärna enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Det är bra både för kroppen och för miljön.

Hur äter du själv?
– Jag försöker njuta av maten och rör mycket på mig. Jag är inte överviktig och äter kött 1-2 gånger per vecka.

Äter vi ihjäl oss?

Rapporten "Äter vi ihjäl oss?" finns att ladda ner på http://intelligencewatch.org/