Bli medlem
Ge en gåva

Melatonin bidrar till ökad risk för typ 2 hos nattarbetare

Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig genvariant, visar en ny studie från Lunds universitet.

– Detta kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, säger professor Hindrik Mulder vid Lunds universitets Diabetescentrum. Forskning vid Lunds universitet har tidigare visat att människor som bär på en speciell genvariant har försämrad frisättning av insulin, vilket
i sin tur ökar blodsockernivåerna och risken för typ 2-diabetes. Runt en tredjedel av den västerländska befolkningen har genvarianten, och bland dem är riskökningen att få typ 2- diabetes tolv procent.

FÖR ATT UNDERSÖKA om och hur detta hänger ihop med nattarbete och sömnproblem gick forskarna vidare och gav försökspersoner med och utan den speciella genvarianten
behandling med sömnhormonet melatonin innan de skulle sova. Hos alla de deltagarna, både med och utan den aktuella riskgenen, ökade koncentrationen av glukos i blodet
efter tre månaders behandling med melatonin. Men ökningen var större bland bärarna av riskgenen, som hade en försämrad insulinfrisättning. Resultaten kan appliceras även på
dem som redan har typ 2-diabetes. – Vi tror att den normala funktionen för melatonin är att sänka insulinfrisättningen på natten, så att hjärnan får det socker den behöver. Problemet med genvarianten är att den gör att effekten av melatonin ökar ännu mer,
insulinnivåerna fortsätter att sjunka och sockernivån ökar mer än hjärnan behöver, vilket inte är bra. Än så länge är det dock inte visat vetenskapligt, men teoretiskt är det så, säger Hindrik Mulder.

SEDAN TIDIGARE ÄR det känt att personer som arbetar skift i större utsträckning
drabbas av metabola sjukdomarsom typ 2-diabetes. – Det kan därför vara mindre lämpligt för personer som är bärare av riskgenen att arbeta skift. Dessutom minskar möjligheten att leva ett sunt liv vid nattarbete, då är det vanligt med sämre kost och mindre motion, säger Hindrik Mulder.

text: Fredrik Hed

HÖG MELATONINHALT PÅ NATTEN

Melatonin är ett vanligt hormon som alla människor har i kroppen. Det bidrar till att anpassa kroppen till ljus och mörker. Halterna ökar under den mörka tiden på dygnet och är som högst på natten.
KÄLLA: LUNDS UNIVERSITET, CELL

Senast uppdaterad 17 februari 2017