Bli medlem
Ge en gåva
Gensaxen Crispr förbättrade insulinproduktion i studie.

Gensaxen Crispr förbättrade insulinproduktion i studie.

Med hjälp av gensaxen Crispr/Cas9 har forskare i Lund lyckats stänga av ett enzym som har en nyckelroll i ­regleringen av en diabetesfrämjande gen i betacellerna. Effekten blev minskad celldöd och ökad insulinproduktion i de genmodifierade cellerna.

I en jämförelse mellan donerade insulinproducerande celler från människor med typ 2-diabetes och celler från friska personer fann forskarna dubbelt så mycket av ett specifikt enzym i diabetescellerna jämfört med i de friska. Enzymerna fungerar ungefär som en kontakt för att öka eller minska aktiviteten i en gen.Gensax förbättrade insulinproduktion

– Enäggstvillingar har identiska gener från sina föräldrar. ­Beroende på hur tvillingarna lever och vad de gör kan det påverka ­generna som aktiveras.
Vid diabetes kan miljöfaktorer som högt blodsocker aktivera enzymer och gener som spär på försämringen, säger Yang de Marinis, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som har lett studien.

– Därför ville vi undersöka om vi kan minska den toxiska effekten av högt blodglukos i insulinproducerande celler genom att avaktivera detta enzym. Vi använde den senaste Crispr-tekniken för att klippa bort en bit i den genetiska koden som styr funktionen hos enzymet i insulinproducerande celler från råttor, säger Yang de Marinis.

Detta resulterade i minskad aktivitet i den specifika genen, TXNIP, som ansvarar för den toxiska effekten av högt blodglukos vid diabetes. Forskarna såg också minskad celldöd och ökad insulinproduktion i betacellerna. Skillnaden från andra försök, där cellerna exponeras för högt blodglukos, där gensaxen Crispr inte har använts, är att betacellerna nu inte dör utan överlever.

–Drömmen är att den här ­sortens redigering av gener ska kunna användas för att behandla diabetes. Än så länge är alla tester gjorda på celler som tagits ur kroppen, och det kommer att ta lång tid och krävas många fler försök innan tekniken i framtiden kan testas på människor, säger Yang de Marinis.