Bli medlem
Ge en gåva

"Elak" fetma under luppen

– Inom fem år hoppas jag att vi har identifierat fler läkemedel som kan minska dödlighet och hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes, säger Mikael Rydén, professor och överläkare, som är en av de forskare som fått anslag från Diabetesfonden.

Mikael Rydén arbetar i sin forskning med att försöka förstå fettvävens roll vid utveckling av typ 2-diabetes. Vissa personer tycks vara skyddade från utveckling av sjukdomen trots påtaglig övervikt. För andra räcker en viktuppgång på endast några kilo för att drabbas.
– Forskning visar att fettväven är ett mycket aktivt organ som via flera olika mekanismer kan påverka diabetesutvecklingen. Vi tittar på hur till exempel inflammation och lipid- och fettcellsomsättning bidrar till sjukdomsutvecklingen, säger Rydén.

Forskningen har redan gett positiva resultat som hjälper till att hitta de patienter som behöver extra aggressiv behandling.
– Vi har identifierat olika riskmarkörer kopplade till ”elak” fetma och utveckling av diabetes, säger Rydén.

Vad betyder Diabetesfondens anslag för din forskning?

– Det gör att vi nu kan fokusera på specifika studier av bland annat läkemedels direkta effekter på fettväven och se om det kan underlätta en mer individualiserad behandling.

Senast uppdaterad 25 april 2017