Ett svängande blodsocker innebär större risk för ögonproblem, men vi är alla olika känsliga. En del klarar sig utan allvarliga ögonproblem trots ett blodsocker som går upp och ner. Andra kan få problem tidigt, fast de verkligen anstränger sig för att hålla god kontroll.
– Det viktigaste du kan göra för att skydda dina ögon är ändå att sköta din diabetes. Det är förstås en livslång och svår vardagskamp. Men när man väl har råkat ut för diabetes så finns inget annat att göra än att kämpa för att behålla sin blodsockerkontroll, säger Anne Catherine Söderberg, överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.
Ögonen är faktiskt en bra markör för hur kroppen klarar diabetessjukdomen i stort, eftersom förändringar i ögats näthinna kan avslöja att cirkulationen i andra delar av kroppen troligen är påverkad. Att få ner ett högt blodtryck, sluta röka och att ha ett bra välmående i stort kan också hjälpa mot näthinneproblem.

FÖRÄNDRINGARNA I ÖGONEN kommer ofta smygande. Eftersom vi inte själva märker när det börjar bildas nya sjuka blodkärl i ögonen, så kallad diabetesretinopati, måste alla med typ 1-diabetes som är äldre än tio år kontrollera sina ögon minst vartannat år. De med typ 2-diabetes ska göra det minst vart tredje.
– Screening med digital ögonbottenfotografering är det enda sättet att undersöka ögonen för att upptäcka förändringar, säger Anne Catherine Söderberg.
Ett problem är att alla inte går på screening; nio av tio gör det. Vid screeningen droppas först en droppe i ögat som vidgar pupillen. Det underlättar ögonbottenfotograferingen. Det finns också tekniker på vissa håll i landet där vidgande droppar inte behövs, men det är mer ovanligt. Screeningbilderna som tas avslöjar om personen har utvecklat sjuka förändringar i ögonbotten. Förutom nya kärl kan bilderna också visa om det finns tecken på svullnad vid gula fläcken, så kallad diabetesmakulaödem.

EN AV TJUGO som undersöks har så tydliga förändringar att de remitteras för nya kompletterande undersökningar för att man ska kunna avgöra om det är lämpligt med behandling mot kärltillväxten, svullnad i gula fläcken eller vid svåra fall kirurgi.
– Men om allt ser bra ut kommer du troligen att få uppmaningen att fortsätta hålla ditt socker så bra det går. Om screeningbilderna visar på milda förändringar får du börja kontrolleras varje år. Få patienter drabbas hårt av ögonproblem i dag och många har milda eller måttliga förändringar under hela sitt liv utan att det blir värre så att synen påverkas, säger hon.

Kortfakta

  • Av alla med typ 2-diabetes som screenats under 2016 hade knappt en av tre utvecklat kärlförändringar, medelåldern i gruppen var 69 år. 

  • Vid 20 års ålder visar en av fem med typ 1 tecken på diabetesretinopati, kärlförändringar i ögat, som ofta kräver tätare kontroller.