Det finns definitivt hopp för diabetespatienter med sexuella bekymmer och det finns ingen anledning att ge upp i första taget.
- Vi har en hel arsenal med läkemedel och hjälpmedel som kan förändra bilden, säger diabetesöverläkare Mona Landin-Olsson, som är verksam vid endokrinkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

I över 30 år har hon forskat kring diabetes och hon träffar dagligen patienter med sjukdomen. Hennes långa erfarenhet vittnar om att många människor med diabetes lider av bristande sexlust eller förmåga att över huvud taget kunna genomföra ett samlag. Ju äldre patient och ju längre sjukdomshistoria, desto vanligare med sexuella problem.

Det finns siffror på att över 70 procent av alla överviktiga män med typ 2-diabetes har erektionsproblem, att detta är dubbelt så vanligt bland män med diabetes överlag och att problemen uppstår 10-15 år tidigare jämfört med andra. Bland kvinnor finns det obekräftade siffror på att torr slida är dubbelt så vanligt, att de har större svårigheter att få orgasm och att deras sexuella lust sviktar i högre grad.
- Hos mig är det lika vanligt att kvinnor har sexuella problem, men forskningen har fokuserat på männen. Kvinnorna kan ju genomföra ett samlag trots torra slemhinnor och bristande lust. Men utan männens erektion blir det svårt, säger Mona Landin-Olsson.

De sexuella problemen för patienter med diabetes beror främst på höga blodsockernivåer, som på sikt skadar nerver och kärl. Nervskadorna gör att signalsubstanserna inte når ut till könsorganen, vilket leder till att kärlen reagerar sämre. När blodkärlen skadas påverkas också blodflödet, som inte blir lika effektivt.
-För männen kan det här leda till den allra vanligaste komplikationen, så kallad "erektil dysfunktion" med svårigheter att få stånd. Men det är också vanligt att patienter med diabetes har svårare att känna stimulans och lust, säger Mona Landin-Olsson.

Här skiljer sig dock typ 1-diabetes från typ 2. Mona Landin-Olsson menar att yngre män med typ 1-diabetes ofta har viljan och lusten till sex, men att deras inre skador gör att de inte kan. Äldre, överviktiga män med typ 2-diabetes har ofta varken förmågan eller lusten, vilket orsakas av sjunkande testosteronnivåer som är en följd av fetman.
-Jag vet inte vad som är värst, men det finns hjälpmedel till båda grupperna, säger Mona Landin-Olsson och nämner prestationshöjande läkemedel (till exempel Viagra) som det första behandlingsalternativet.
I steg två brukar läkarna föreslå injektioner som tas i anslutning till samlag och som ett tredje alternativ kan en vakuumpump användas. Den aktiveras av patienten själv och "blåser upp" penis vid behov.

För kvinnor finns inte lika många hjälpmedel att ta till. Deras sexuella besvär består främst av bristande lust och torrhet i slidan. Det här är vanliga klimakterieproblem och kan enligt Mona Landin-Olsson inte direkt kopplas till diabetessjukdomen. Däremot ökar ett förhöjt blodsocker risken för svampinfektioner med besvärande klåda. Det behandlas med vagitorier. Mot torrhet är östrogen i kombination med glidmedel den vanligaste behandlingen.
-Det är uppenbart att diabetessjukdomen förändrar även kvinnors sexliv men man talar mindre om det och vet inte heller vad problemen beror på, säger Mona Landin-Olsson.
Hon poängterar att det är viktigt för alla med diabetes att se över sitt hälsotillstånd genom att äta en balanserad kost, motionera samt undvika rökning och alkohol. En kropp som tas om hand på bästa sätt får helt enkelt mindre skador och bättre förutsättningar till ett fungerande sexliv.

En annan dimension är att psykisk ohälsa och depressioner är långt vanligare hos personer med en kronisk sjukdom som diabetes.
- Sexlivet påverkas i allra högsta grad av nedstämdhet, som kan vara ett stort hinder och bekymmer och leda till en ond cirkel. Är man inte lycklig har man inte sexlust, säger Mona Landin-Olsson.
Här har vården ett stort behov att fylla, enligt Mona Landin-Olsson, som tycker att det borde finnas beteendevetare och psykologer till hands för dessa frågor i varje diabetesteam.
-Vänd dig dit med dina problem, och våga tala med din partner. I dag hjälper vi många fler än för tio år sedan. Det finns alltid en väg fram, säger Mona Landin-Olsson hoppfullt.

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 2

Så kan du påverka din lust och sexuella förmåga

 • Ät hälsosamt
 • Motionera - det ökar blodcirkulationen
 • Håll koll på blodsockret - för att förebygga erektil dysfunktion
 • Undvik fetma, rökning och alkohol - det minskar potensen
 • Se över din medicinering - vissa läkemedel hämmar både lusten och förmågan till sex.

Hjälpmedel för kvinnor

 • Östrogen - tablett, plåster eller lokal kräm
 • Glidmedel eller fuktighetskräm
 • Svampdödande vagitorier - vid svampinfektion

Hjälpmedel för män

 • Prestationshöjande mediciner - har oftast god effekt vid diabetes
 • Injektion - vidgar kärlen i penis
 • Klämring - sätts runt penis för att bibehålla ståndet
 • Vakuumpump - inopererad eller extern som används till att "blåsa upp" penis

Läs mer

Du kan läsa mer om diabetes och sex i vårt faktablad Diabetes och sexualitet