Experter finns tillgängliga dygnet runt och patientmöten arrangeras via länk. Något som lugnar oroliga patienter och frigör massor av tid.
Virtuell diabetesvård handlar om att utnyttja den teknik som redan finns i övriga samhället och föra in den i vården. Allt för att underlätta för både patienter och personal. Det kommer att lugna oroliga patienter och frigöra massor av tid för alla inblandade.
Det finns oändliga möjligheter som kan bli verklighet med teknikens hjälp. Det handlar inte om att ersätta den mänskliga kontakten, bara om att underlätta och effektivisera vården, säger Sofia Larsson-Stern, diabetesentreprenör som på olika sätt arbetar med att förverkliga den virtuella diabetesvården.
Hon ser främst att kontakten med vårdpersonalen och att deras tillgänglighet skulle kunna bli långt bättre än i dag. Det kan till exempel ske med hjälp av en dygnet runt-chatt dit patienterna skulle kunna vända sig och direkt få svar på sina frågor. Färska mätvärden skulle kunna länkas direkt till sjukhuset och följas upp med hjälp av videosamtal, som en sorts virtuell mottagning. Bokningssystem online med tider för möten både virtuellt och på plats är också på förslag.
Det vore fantastiskt med en enda stor teknisk plattform där allt det här ryms. Bra för alla, men särskilt för föräldrar till små barn som insjuknat i diabetes och patienter på landsbygden. Den virtuella tekniken kan göra diabetesvården mer jämlik, med samma möjligheter oavsett var man bor, säger Sofia Larsson-Stern.

I dag finns det några virtuella pilotprojekt i landet och det mesta befinner sig fortfarande i sin linda. Sofia talar om att det finns ett visst motstånd mot den nya tekniken och att både personal och patienter måste vidga sitt synsätt.
Det nya kräver en inlärningstid men väl över tröskeln finns det enbart fördelar. Hur snabbt utvecklingen går beror bara på hur många som hänger på bromsen, säger Sofia Larsson-Stern.

Livliga diskussioner på Facebook. Internet har blivit det nya samtalsrummet, och på det sociala nätverket Facebook finns mängder av grupper som diskuterar diabetes ur olika vinklar.

Dessa är de största svenska grupperna:
- Bolla Diabetestankar, 5 663 medlemmar, sluten grupp.
- Diabetes Frågehörna, 765 medlemmar, sluten grupp.
- Föräldrar till barn med typ 1-diabetes, 3 816 medlemmar, offentlig grupp.
- Night Scout Sweden, 648 medlemmar, sluten grupp.
- Typ 1-diabetiker (inkl LADA) som litar på sjukvård, vetenskap och forskning, 1 039 medlemmar, sluten grupp.
- Vi med Diabetes typ 2, 1 115 medlemmar, sluten grupp.

Diskussionerna rör allt från exempelvis medicinering och biverkningar, blodsockernivåer och hur olika tekniska apparater fungerar till peppning de dagar det känns lite extra tungt med ett svajigt blodsocker.