Ett föråldrat synsätt kring hur farligt det är med diabetes gör att personer med både typ 1- och typ 2-diabetes hindras från att arbeta inom olika yrken. Andor Wagner, läkare inom trafikmedicin järnväg vid Transportstyrelsen, anser att det är dags för en uppdatering av sättet att se på riskerna kring sjukdomen.
– Jag tycker att det är angeläget att vi ser över praxis, hur vi tolkar reglerna.

ANDOR WAGNER ÄR framför allt insatt i hur reglerna tolkas för lokförare. För personer med insulinbehandlad diabetes går yrket lokförare bort, som det ser ut i dag. Risken att personen ska svimma anses vara för stor.
– Om du har kost- och motionsbehandlad typ 2-diabetes har myndigheten inte med det att göra, men så fort du behandlas med någon form av medicin måste du ansöka om dispens, säger Andor Wagner.
Men mycket har hänt med den tekniska utvecklingen på senare år, vilket gör att lågt blodsocker, hypoglykemi, kan förhindras i tid.
Det som framför allt sätter käppar i hjulet i dag för personer med ett välbalanserat HbA1c, är det som kallas praxis, alltså hur säkerhetsreglerna, som baseras på ett EU-direktiv, tolkas. När det kommer till säkerhetsklassade järnvägsyrken är det Andor Wagner som i rollen som läkare ska göra den medicinska tolkningen i dispensärendena.
– Praxis har utvecklats så att lokförare med insulinbehandling får nej, medan många som har andra former av behandlingar kan få ja. Trafiksäkerheten är förstås nummer ett och förr var det en självklarhet att insulinbehandlad diabetes innebar en säkerhetsrisk, men i dag är det inte alls lika självklart. Jag tror att vi är för exkluderande i dag och att vi bör ändra på det. Har man en välinställd diabetes, god kännedom om hur hypoglykemi känns samt god förmåga att hantera sådana episoder borde man kunna köra tåg, oavsett om man har typ 1 eller typ 2, säger Andor Wagner.

HAN HAR GODA förhoppningar om att det ”inom kort” kommer att bli lättare för personer med insulinbehandling att bli godkända som lokförare inom olika former av spårbunden trafik. För tågförare i huvudspår, där tåget kan gå riktigt snabbt, har det hittills varit totalstopp.
– Nu behöver vi diskutera om vi har för tuffa krav eller inte och komma fram till vad som är juridiskt och medicinskt rimligt. Jag vill inte att vi helt oreflekterat säger ja till allt men heller inte leva i ett samhälle där vi diskriminerar människor.