Diabetes och ett heltidsjobb är oftast en bra kombination. Nya mediciner och hjälpmedel har förbättrat möjligheterna att arbeta på som vanligt trots diabetessjukdom. Det finns dock yrken där insulinbehandlad sjukdom inte anses höra hemma. Då handlar det i princip uteslutande om att riskerna vid lågt blodsocker, hypoglykemi, är för stora och att konsekvenserna skulle bli förödande för fler än du själv om du svimmade på arbetspasset.
Självfallet är det skillnad mellan att sitta på ett kontor och att till exempel köra trafikflyg. Att ha typ 1-diabetes som pilot är därför direkt olämpligt, enligt gällande EU-direktiv. Inga yrkesarbetande piloter har typ 1. Den som redan arbetar som pilot och utvecklar typ 2-diabetes kan däremot få fortsätta flyga så länge sjukdomen inte kräver insulin.
– Om piloter äter metformin vill vi se att de har ett bra HbA1c och stabilt blodsocker. Att flyga ensam får man däremot inte, säger flygöverläkare Richard Söderberg.
Att utbilda sig till rök- eller kemdykande brandman kan man däremot helt glömma oavsett diabetesform, eftersom Arbetsmiljöverket ställer krav på att man är fullt frisk. Blir du sjuk under årens lopp kommer du att tas ur tjänst. Att arbeta som vanlig brandman går normalt bra.

EN ENKÄTUNDERSÖKNING SOM Allt om Diabetes gjort, som 369 personer med typ 1- och typ 2-diabetes svarat på, visar att runt varannan med diabetes inte har stött på några problem i yrkeslivet på grund av sjukdomen – såvitt de själva kan komma på. Lika många svarar dock att sjukdomen har – eller delvis har – orsakat yrkesmässiga problem. Stress, oregelbundna mattider och skiftarbete kan sätta käppar i hjulet av varierande grad.
För den som arbetar till sjöss är det internationella direktiv som gäller. Att du inte kan jobba som kapten vid dålig diabeteskontroll kanske inte är så konstigt men vid typ 1 får du – oavsett hur välbehandlad sjukdomen är – inte heller befinna dig för långt från kusten i tjänst. Det får inte ta för lång tid att styra in mot land. Om en busschaufför drabbas av lågt blodsocker går det ganska snabbt att köra in till vägkanten. Även om typ 1 i princip alltid är ett hinder för yrkeschaufförerna kan den som har en välkontrollerad sjukdom av typen LADA eller typ 2 oftast fortsätta jobba, även vid insulinbehandling. Oavsett behandlingsform räcker det med läkarintyg som visar att måendet är bra.
– Man får oftast behålla sitt körkort. Men du måste komma in med läkarintyg som belyser måendet med jämna mellanrum, säger Andrea Demirtas, överläkare vid Transportstyrelsen.

DET ÄR TUFFARE för lokförare. Har du en välkontrollerad diabetes som inte behandlas med insulin är det dock inte särskilt svårt att få dispens. Men så fort du behöver insulin för din diabetes blir det svårare att fortsätta inom yrket.
– Lokförare i huvudspår får inte ha typ 1-diabetes eller insulinbehandlad typ 2. Det är gammal praxis, säger Andor Wagner, läkare vid Transportstyrelsen.
För polisaspiranter är det desto hårdare. Regler för typ 2-diabetes saknas, men den med typ 1-diabetes blir stoppad redan vid antagningen.
– Man ska klara av att genomföra olika scenarier, som till exempel ett arbetspass utan tillgång till mat och dryck. Typ 1-diabetes gör att man bedöms olämplig som polis, säger Björn Bäckstrand, chefsläkare vid Rekryteringsmyndigheten.
Hårda bud gäller även för militär utbildning. Här accepteras varken typ 1- eller typ 2-diabetes.
– Du ska kunna utföra arbetet utan att du medför en ökad belastning för dig själv eller andra. Du ska inte komma till skada själv och heller inte riskera arbetskamraternas hälsa.
Det händer förstås att militärer som redan arbetat en tid drabbas av diabetes. Du kommer inte att bli av med jobbet bara för att du får diabetes, men du kan komma att få andra uppgifter. Oavsett om du har en civil eller stridande befattning kommer du inte att få åka på fler internationella uppdrag. Även poliser som insjuknar i diabetes kan få andra arbetsuppgifter.
– Om personen på grund av sin diagnos inte klarar av att tjänstgöra i sin funktion får man andra arbetsuppgifter, säger Stefan Wehlin, gruppchef vid HR-avdelningen på Polismyndigheten. 
Som läkare går det däremot alldeles utmärkt att arbeta även om diabetessjukdomen är insulinbehandlad. Har du en gång fått läkarlegitimation är det svårt att ta den ifrån dig.
Tomas Hedmark, jurist vid etik och ansvarsrådet på Läkarförbundet, känner inte till ett enda fall där en läkare blivit av med sin legitimation endast på grund av sin diabetes.
– Så länge en yrkesutövares diabetessjukdom inte utgör en risk för patientsäkerheten – när sjukdomen till exempel är ”under kontroll” genom medicinering – har jag svårt att se att läkaren inte får arbeta vidare som vanligt, säger han.

DET FINNS FÖRSTÅS många yrken som du med diabetes kan ha. Listan är lång. Men hur pålitligt blodsockret är kan förstås variera mellan individer och därför inskränka olika mycket i jobbet. En del kan inte ta nattskift längre, andra måste kanske omplaceras. Men faktum är att det är olagligt att säga upp någon på grund av ett funktionshinder som diabetes.
Finns det möjligheter att omplacera en person är företaget skyldig att göra det, annars är det diskriminering. Men en oförstående chef kan trots det vara boven i dramat, enligt de som har svarat på Allt om Diabetes enkät – arbetsgivaren kan ibland ha haft ett oflexibelt synsätt som lett till att man inte kunnat vara kvar i samma tjänst. Men bara en av tio av dem som säger att diabetessjukdomen ställt till med problem på jobbet har tvingats byta yrke eller inriktning. De allra flesta uppger i enkäten att de kunnat jobba kvar.