Vem blir inte på dåligt humör av för lite sömn? Tycks ditt blodsocker dessutom strula mer efter en sömnlös natt när du saknar orken och har känslorna utanpå kroppen? Din iakttagelse är i så fall helt riktig – och det finns biologiska förklaringar. 
En god natts sömn är bästa medicinen. Det vet vi sedan gammalt. Ändå pratas det inte så mycket om sömnkvalitet i blodsockersammanhang. Inte om man jämför med kost och motion i alla fall.
På senare år har dock kopplingen mellan diabetes och sömn uppmärksammats allt mer. Det är framför allt studierna om hur sömnbrist ökar risken att utveckla typ 2-diabetes som har duggat tätt. En av de största studierna följde 500 000 personer i upp till 16 år. Slutsatsen blev att vuxna som sover mindre, eller mer, än sju–åtta timmar löper större risk för typ 2-diabetes.
– Det är knappast skadligt att sova dåligt någon enstaka natt, men om störningen blir långvarig kan det bidra till att man utvecklar typ 2 diabetes, säger sömnforskaren Christian Benedict vid Institutionen för neurovetenskap i Uppsala.
Han har gjort en lång rad studier om just sömn och diabetes och även skrivit den populärvetenskapliga boken Sömn, sömn, sömn.
Sömnbrist kan alltså orsaka typ 2-diabetes. Samtidigt är det vanligt att den som har typ 2-diabetes också har sömnstörningar. Varannan person med typ 2-diabetes lider av sömnapné, det vill säga andningsuppehåll under sömnen, och ofta utan att veta om det. Syrebristen som då uppstår är mycket påfrestande för hjärtat, och försämrar också kroppens förmåga att reglera blodsockret.
Många med diabetes störs dessutom av att blodsockret svänger på natten och vaknar av känningar. Kallsvettiga och darriga.

MEN VARFÖR ÄR det då så viktigt att få till bra sömn för sockerregleringens skull? 
Först och främst: sömnen påverkar blodsockernivån hos alla människor, sjuk som frisk, ung som gammal. Under natten utsöndras vissa hormoner i lägre grad och andra i högre. Ett hormon som har sin prime time nattetid är melatonin. Det beskrivs ibland som mörkrets hormon och utöver att verka lugnande hämmar melatonin även de insulinproducerande cellerna. Man kan tänka sig att denna effekt har som syfte att bevara blodsockernivån under de timmar en människa sover och därmed inte äter.
Den som vaknar flera gånger per natt, eller lider av sömnapné – kort sagt sover dåligt – får också ett påslag av stresshormoner som till exempel adrenalin och kortisol. De har till uppgift att höja koncentrationen av socker i blodet. Ytterligare en hormonell aspekt är att sömnförlust ökar vårt sockersug genom att frisätta hungerdrivande hormoner. En sömnlös natt gör det helt enkelt svårare att hålla sin sunda meny.
– Man kan säga att friska människor försätts i ett typ 2-diabetesliknande tillstånd när de inte sover bra, förklarar Christian Benedict.
Han berättar om en studie han gjorde i ett sömnlaboratorium på 15 fullt friska män. En natt fick de sova ostört, en annan stördes deras REM-sömn av ett ljud och den tredje ljöd samma störande ljudsignal under djupsömnen. På morgnarna fick männen dricka en sockerlösning. Det visade sig att insulin och blodsockerhalterna steg betydligt mer efter sockerdrinken om djupsömnen hade störts, både jämfört med en natts ostörd sömn och när REM-sömnen hade störts.
– Mycket tidigare forskning har visat att olika typer av rubbad sömn leder till störd sockeromsättning. Vår studie visar att det tycks vara mycket viktigt att just djupsömnen fungerar ostört för att ämnesomsättningen under dagen ska fungera optimalt, säger Christian Benedict.

FÖRUTOM UPPVAKNANDE SOM leder till stress för kroppen finns det även läkemedel som stör djupsömnen, till exempel benzodiazepiner, som paradoxalt nog används just mot sömnproblem. 
En annan effekt av sömnbrist är att kroppen inte använder blodsockret som finns tillgängligt i blodbanan på ett effektivt sätt. I en av Christian Benedicts studier undersöktes glukoshalten i vävnadsprover från friska personer. Prover togs från både underhudsfett och skelettmuskulatur efter att personerna hade varit vakna respektive sovit en hel natt.
– Vi såg att sömnbristen gjorde att fettvävnaden försökte öka fettinlagringen och att muskelvävnaden slutade använda glukos som primär energikälla. Sockret stannar kvar i kärlsystemet och blodsockret höjs. Detta kan möjligtvis förklara varför sömnbrist på sikt kan leda till typ 2-diabetes, säger han.
Precis som förväntat såg han också att en vaken natt gjorde det svårare för kroppen att styra blodsockret efter måltider.
– Jag får ofta frågan: Kan man reparera det höga blodsockret genom att sova i kapp? Ja, det kan man, det normaliseras, visar forskning. Tyvärr har amerikanska forskare däremot visat att det i längden inte hjälper att sova i kapp under exempelvis helgerna om du hela tiden går tillbaka till att sova för lite på vardagarna.

DEN SENASTE STUDIEN från Christian Benedicts forskargrupp publicerades i september. De ville ta reda på hur ”illa” det är för långtidsblodsockret att sova dåligt för den som redan har typ-2 diabetes och behandlas med mediciner. Totalt ingick 13 000 personer i studien. Resultatet visade att de som antingen sover för länge (nio timmar eller mer) eller visar tecken på sömnapné har en något högre risk för högre långtidssockervärde. Andra typer av sömnproblem verkade inte ha någon inverkan.
– Detta är ju glada nyheter eftersom många med typ-2 diabetes oroar sig för att sömnbristen påverkar långtidssockret väldigt mycket. I själva verket var skillnaden mellan dem som upplevde sömnbesvär och dem som inte gjorde det liten, säger Christian Benedict.

Du sover i cykler

  • Under sömnen avlöser olika stadier varandra: slummer, lätt sömn, djupsömn och REM-sömn. Stadierna upprepas cykliskt fyra till sex gånger. Sömndjupet varierar under stadierna och gör att vi är olika lättväckta under natten.
  • För att återhämta sig anses djupsömn vara den viktigaste fasen. Det är under denna fas som blodtryck och hjärt- och andningsfrekvens är som lägst. Under djupsömnen är vi också som svårast att väcka. Du får det mesta av djupsömnen under de första sömntimmarna.
  • Om du ofta har en avbruten sömn kan det förhindra att du kommer igenom alla faserna. Till exempel kan sömnapné göra det svårare att komma ner i den djupa sömnen.