Trots att en halv miljon människor i Sverige har diabetes är det inte en prioriterad fråga i det kommande valet. I stället drunknar en potentiellt dödlig sjukdom i det sjukvårdspolitiska havet.
Den vetenskapliga forskningen har lett fram till en rad bra mediciner och behandlingar för alla med diabetes. Inte minst insulin. Men det finns fortfarande inget botemedel. Därför behövs
fortsatt mycket pengar till forskning för att hitta en bot, att de nya innovationerna som forskningen tar fram verkligen används ute i regioner och landsting och att användningen är jämlik i hela Sverige. Frågan engagerar och upprör många människor som svarat på en enkät som Allt om Diabetes har gjort.

I ENKÄTEN FRAMKOMMER också andra viktiga frågor för människor med diabetes, såsom kontinuitet i vården (att få träffa samma läkare och sköterska), snabbare insatser i vården, barnens situation i förskola och skola, föräldrars möjlighet till VAB om barnets resursperson är sjuk och att få de hjälpmedel man behöver.
Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommuner. Det kan vara klokt att rösta diabetes i valet, men oavsett  röstresultat är det egentligen efter valet som arbetet med att påverka politikerna börjar.
– Börja med att identifiera det viktigaste målet, vad man vill uppnå. Om man är så konkret det bara går blir det lättare att jobba vidare med frågan, säger Mikael Persson, som arbetar med opinionsbildning och lobbying på Westander PR.
Ju mer generell man är, desto svårare är det att göra något konkret. Om man exempelvis träffar en politiker och bara säger att vården måste bli bättre är det svårt att göra något.
– Ett mer exakt mål kan exempelvis vara att minst tio procent av budgeten ska läggas på diabetesområdet, säger Mikael Persson.

FÖR ATT LYCKAS påverka politiker är det viktigt att arbeta med dem, inte emot dem, menar Mikael Persson. Att identifiera dem som redan är med på tåget, som tycker ungefär som man själv, och jobba med dem.
– Då kan man tänka ”Du som politiker vill uppnå detta, och vi har ett förslag som hjälper dig att uppnå det”. På det viset blir du en lösningsleverantör och inte en kravmaskin. Det blir en win-win-situation för dig och för politikern. 
Mikael Perssons erfarenhet är att det oftast är lätt att få politiker att lyssna. För att få dem att fortsätta att lyssna är det viktigt att vara konkret,  peka på problem, identifiera lösningar och använda de rätta argumenten. 
Den stora majoriteten av politikerna i dag är verksamma på sociala medier. Detta är kanaler som blir allt viktigare inom påverkansarbete, och Mikael Persson menar att i dag kan vem som helst, tack vare Facebook, Instagram och Twitter, skapa opinion och driva debatt.
– En grupp på Facebook kan alla, privatpersoner, lokalföreningar och riksföreningar, använda för att driva sina frågor. Bjud in politiker att vara med i grupperna, det kan få dem att känna att frågan är het och berör många människor. Om många pratar om en fråga upplever beslutsfattarna att det är många som tycker att de ska lösa detta. Om man då dessutom kommer med en lösning blir det lättare för politikern att verkligen göra något, säger Mikael Persson

Diabetesförbundets sex viktigaste valfrågor

  • Möjlighet till VAB
  • Rätten till individuell bedömning av tillgång till körkort
  • Krisberedskap och tillgång till läkemedel och insulin
  • Jämlik vård
  • Ungas tillgång till psykosocialt stöd
  • Tillgång till tekniska hjälpmedel.