Bli medlem
Ge en gåva

Forskningens godbitar från 2016

I forskningsdatabasen clinicaltrials.gov fanns vid årsskiftet runt 2000 pågående kliniska studier, över hela världen, på typ  1- och typ 2-diabetes som involverade läkemedel. Här listar vi några av de största framgångarna från 2016, utan inbördes rangordning.

Stoppad ­försämring av njurfunk­tionen

Studiens namn: Empa-reg njurstudie

Typ 2-diabetes

Uppföljaren till Empa-Reg (som kom 2015), där läkemedlet empagliflozin (Jardiance) visade klart lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. I den nya studien gick forskarna vidare och studerade effekten på njurfunktionen och visade att risken för försämrad njurfunktion och dialys förbättrades avsevärt.
Bland dem som inte fick empagliflozin minskade njurfunktionen hos 18,8 procent av personerna, medan den bland dem som fick behandling med empagliflozin försämrades hos 12,7 procent.

CGM hjälpte alla

Studiens namn: Comisair

Typ 1-diabetes

Studien visade att CGM bidrog till att förbättra HbA1c och minska antalet hypoglykemier hos alla personer med typ 1-diabetes, oberoende av hur de tog sitt insulin. Dessutom visade studien att CGM bidrog till att sänka HbA1c och minskade antalet hypoglykemier både vid insulinbehandling med pump och med insulinpenna, bättre än vad insulinbehandling med enbart pump gjorde.

Minskad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom

Studiens namn: Sustain 6

Typ 2-diabetes

Hos personer med typ 2-dia­betes och hög kardiovaskulär risk sänkt­es risken för kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt eller icke-dödlig stroke hos dem som fick semaglutid jämfört med dem som fick placebo. Beräkningar visar att 45 personer behöver behandlas under en tvåårsperiod för att kunna förhindra ett fall av kardio­vaskulär död, icke-dödlig stroke eller icke-dödlig ­hjärtinfarkt.
Semaglutid är ännu inte ­godkänt som läkemedel, men väntas bli det inom 1–2 år.

Sänkt risk för hjärt-kärlsjukdom

Studiens namn: Leader

Typ 2-diabetes

Personer med typ 2-diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom (många hade redan sådan sjukdom) lottades till att få antingen liraglutid (Victoza) eller placebo (sockerpiller), som tillägg till sin vanliga behandling. I gruppen som fick liraglutid sågs efter fyra års uppföljning färre hjärt-­kärlrelaterade dödsfall, samt
färre icke-dödlig stroke eller ­hjärt­infarkt.

Färre hypo­glykemier med FGM

Studiens namn: Impact

Typ 1-diabetes

Studien jämförde kontinuerlig blodsockermätning (FGM) med konventionell blodsockermätning hos personer med typ 1-diabetes. De hade haft diabetes i 22 år i genomsnitt och behövde mäta sitt socker 4–14 gånger per dag. De som mätte med FGM hade per dygn 38 procent färre hypoglykemier och 1,1 timme mindre tid med lågt blodsocker jämfört med dem som mätte med stick i fingret, utan att HbA1c blev högre. Professor Jan Bolinder vid Karolinska institutet i Stockholm är en av studiens huvudforskare med stöd från Diabetesfonden.

Tekniska hjälpmedel på bred frammarsch

Under 2016 släpptes flera nya tekniska hjälpmedel som på olika sätt underlättar vardagen för personer med diabetes. Några exempel är Freestyle Libre, Eversense CGM samt Minimed 640G insulinpump med Smartguard, en teknik som härmar vissa funktioner hos en frisk bukspottkörtel och ger ett bättre skydd mot hypoglykemi.

Den fortsatta utvecklingen inom området är massiv med olika closed loop-system som försöker efterlikna en pankreas.
På den europeiska diabetes­kongressen EASD i München i september fanns flera presentationer om FGM, CGM, pumpar och andra tekniska hjälpmedel.

Senast uppdaterad 23 februari 2017