De sa att min hälsa förmodligen skulle försämras med åren, att jag skulle sjukskriva mig oftare och därmed riskera att bli olönsam, berättar Martin.
Han blev både arg och bitter när det stod klart för honom att hans tidigare mycket uppskattade insats som lagerarbetare inte längre var något värd.

MARTIN GJORDE EN anmälan till diskrimineringsombudsmannen, som la ner ärendet eftersom arbetsgivaren hävdade att Martin fick gå på grund av arbetsbrist, inte på grund av sin sjukdom. Ord stod mot ord...
– Det här är en livserfarenhet som gjort att jag i dag är jag mer försiktig med att berätta för nya arbetsgivare om min sjukdom. Jag har också lärt mig att det är otroligt viktigt att ha ett starkt fackförbund i ryggen som kan strida för min sak om det skulle behövas, säger Martin, som nu tillfälligt lämnat yrkeslivet till förmån för sina läkarstudier.