Joanna Eriksson har alltid varit helt öppen med sin typ 1-diabetes. Något som uppskattats av både chefer och kollegor.
– Jag har valt att vara ärlig och berätta om min diabetes och jag tror att det lönar sig i längden. Vi med diabetes har dessutom massor av kunskaper som faktiskt kan vara till nytta i arbetslivet, säger Joanna entusiastiskt.

SEDAN HON FICK sin diagnos som 15-åring har hon arbetat inom vården och förskolan och i augusti började hon ett nytt jobb som elevassistent på en skola. Redan vid intervjun berättade Joanna om sin diabetes och på planeringsdagarna inför skolstarten ställde hon sig upp och informerade hela personalgruppen. Hon visade upp sin insulinpump och berättade vad hon kan behöva för hjälp om hon får känningar.
– Mottagandet har varit fantastiskt. Den lärare jag arbetar närmast kollar ofta av hur jag mår och numera räcker det med att vi har ögonkontakt, säger Joanna, som även berättat om sin sjukdom för föräldrar och barn.
Barnen var väldigt intresserade och till hjälp använde sig Joanna av Diabetesförbundets Bamsetidning, där seriefiguren Lill-Mickel får diabetes och själva sjukdomen beskrivs på ett pedagogiskt sätt. Alla barn fick ta med sig tidningen hem och många av dem läste den tillsammans med sina föräldrar.
– Både barn och föräldrar har varit enormt försynta, intresserade och omtänksamma. Det är skönt att alla visar intresse för sjukdomen, säger Joanna.

HON TYCKER ATT öppenheten har ett viktigt pedagogiskt syfte men att det också handlar om att ta död på eventuella fördomar. Att en person med diabetes till exempel kan ta en kaka ibland och att sjukdomen inte smittar.
En annan väldigt viktig aspekt är säkerheten för alla inblandade. Om något händer Joanna måste kollegorna veta vad de ska göra och inte bli överraskade och villrådiga.
– Jag tror att det är viktigt att personer med diabetes berättar om sin sjukdom ute på arbetsplatserna. Det handlar om ömsesidig respekt, trygghet och tillit, men också om att vi måste se diagnosen som en styrka. Vi med diabetes är helt enkelt vana vid att kämpa lite extra mycket och det gör oss starka!

Joannas råd

  • Var öppen och ärlig med din diabetes. Den kan komplicera tillvaron och det kan vara svårt att dölja sjukdomen, så det lönar sig absolut i längden att berätta om den.
  • Se diagnosen som en styrka och påminn dig själv om att sjukdomen inte ska vara ett hinder i ditt liv.