En arbetstagare har en skyldighet som överskuggar allt annat; att stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren har å sin sida skyldighet att betala lön till arbetstagaren.
– Som arbetstagare har du rätt att vara sjukskriven, men utöver det är det inte så mycket mer. Det är milt uttryckt en ganska tuff arbetsmarknad, säger Anne Alfredson, arbetsrättsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Många människor med kroniska sjukdomar som Anne Alfredson kommer i kontakt med tror att de har en gräddfil på grund av sin sjukdom, men så är det inte. Ett anställningsavtal är också ett affärsavtal, där jag säljer mitt jobb till arbetsgivaren. Någon med en kronisk sjukdom kan ha svårare med det, i vissa perioder ännu svårare. Och varför ska arbetsgivaren stå ut med det? undrar Anne Alfredson retoriskt.
– Det finns inga specialregler för sådana situationer. Du måste jobba, kan du inte det på grund av sjukdom, och om Försäkringskassan säger nej, kan det bli riktigt tufft. Det är helt klart att de med allvarliga sjukdomar skulle behöva lite mer stöd på vägen.

ETT ANNAT EXEMPEL som hon nämner är att det inte finns någon ovillkorlig rätt att gå från jobbet för att gå till läkaren, dessutom inte med bibehållen lön. Det är inget konstigt med det, tycker Anne Alfredson.
– Arbetsgivaren driver sitt företag för att tjäna pengar. Sedan kan det finnas olika policyer på arbetsplatser som ändå kan tillåta exempelvis läkarbesök, men det finns inga krav på det. Enligt svensk lag kan ingen bli uppsagd från arbetet på grund av sjukdom. Däremot har Arbetsdomstolen i olika domar konstaterat att om en sjukdom gör att jag inte kan utföra mitt arbete som jag förväntas göra, eller något annat arbete av betydenhet, kan det vara skäl för uppsägning.
– Men innan dess är arbetsgivaren skyldig att försöka anpassa arbetsplatsen och jobbet. Likaså måste den anställde själv komma med förslag till hur det kan förbättras. Men någonstans längs med vägen går det inte alltid att göra mer och då kan det bli uppsägning, konstaterar hon.

MAN HAR INTE någon automatisk eller ovillkorlig rätt att gå ner i tid på grund av sjukdom. Inte heller rätt att anpassa sina arbetstider.
– Nej, säger arbetsgivaren nej så är det nej, då får man försöka förhandla i stället. Man förväntas leverera, men arbetsgivaren är ändå skyldig att vidta vissa stöd- och anpassningsåtgärder, till exempel genom att anpassa arbetstiden.

Jag tror att det har blivit en större medvetenhet kring kronisk sjukdom på den svenska arbetsmarknaden och att man måste likabehandla folk.

SAMTIDIGT ÄR HON noga att påpeka att den stora majoriteten av arbetsgivare är schysta och verkligen försöker hjälpa sina anställda.
– Jag tror att det har blivit en större medvetenhet kring kronisk sjukdom på den svenska arbetsmarknaden och att man måste likabehandla folk.
Frågan om huruvida en person med diabetes ska berätta vid anställningsintervjun om sjukdomen tycker hon är svår att svara på, eftersom det egentligen är upp till var och en. Det beror på arbetets natur om sjukdomen kan vara ett problem i jobbet och det är stor skillnad på om du arbetar på kontor eller om du är kirurg.
– Om du väljer att berätta får du också automatiskt skyddet i diskrimineringslagstiftningen, då kan de inte neka dig jobbet med hänvisning till din sjukdom. Men finns det inga problem finns det ingen anledning att berätta, tycker hon.
– Man måste inte berätta allt för arbetsgivaren, man måste vara streetsmart i arbetslivet.

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 6, 2016

Annes bästa tips

  • Kolla upp kollektivavtalet på arbetsplatsen. Det kan ge rätt till ledighet för läkarbesök och rätt till extra ersättning för det, till exempel utfyllnad vid sjuklön.
  • Prata med facket. Vid problem kan du alltid vända dig till din lokala fackliga representant, om du är medlem.