En ny arbetsplats kan vara en källa till oro, inte minst för dem som har diabetes. Vissa väljer att vara helt öppna med sin sjukdom redan från första början, medan andra aldrig talar om den.
– Det finns ingen anledning att berätta om sin diabetes i en ansökan till ett jobb. Väl på plats är saken en helt annan, säger Annika Gillispie, rådgivare på Trygghetsrådet, som hjälper och stöttar klienter under processen med att skaffa ett nytt jobb, börja studera eller starta eget. Hon säger att det initialt handlar om att få komma på intervju och där fokusera på att berätta om sina kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Om vad man kan bidra med och tillföra – inte om sina eventuella svagheter.
– Om personen har hälsohinder som kräver att arbetsgivaren måste göra någon form av anpassning eller justering kan det vara bra att berätta det direkt. Men att mäta blodsocker och ta insulinsprutor ingår inte här, tycker Annika Gillispie.

Det är viktigt att normalisera det hela så långt det går. Att inte göra sjukdomen till ett större hinder än det faktiskt är.

VAR ÖPPEN SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT. Blir det aktuellt med en anställning tycker hon däremot att det är viktigt att ganska snart berätta om sjukdomen. Först för chefen och sedan för kollegorna. Det kan göras vid många tillfällen, exempelvis vid fikarasten eller på lunchen. Då kan man säga något i stil med: "Som information har jag diabetes. Det är något jag sköter själv men det kan vara bra för er att veta." 
– Det är viktigt att normalisera det hela så långt det går. Att inte göra sjukdomen till ett större hinder än det faktiskt är utan att för den skull sopa det hela under mattan, säger Annika Gillispie. 
Hon ser öppenheten som en trygghet och en säkerhetsåtgärd. Ett sätt att ta ansvar för sig själv men även sina arbetskamrater, som måste få reda på vad de kan göra om något händer. Det handlar också om att skapa en tillit till varandra som kan vara viktig för hela arbetsklimatet. 
– Om arbetsgivaren väljer att inte anställa en person med diabetes eller helt plötsligt omplacerar eller skyller på arbetsbrist kanske det inte är rätt plats att jobba på ändå, säger Annika, som uppmanar alla att lyssna inåt för att komma fram till vilket jobb som lämpar sig bäst. 

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 6, 2016

ANNIKAS TIPS FÖR NYA PÅ JOBBET

  • Berätta om sjukdomen. Först för chefen, sedan för kollegorna. Bestäm själv i vilken takt men vänta inte för länge.
  • Berätta för kollegorna om tidiga tecken/symtom och vad de ska göra.
  • Be om hjälp om du får känningar.
  • Dra dig inte undan utan delta vid fikastunder och luncher.
  • Inför gärna sundare och mer hälsosamma fikaalternativ.