Blodsocker som pendlar under livets faser är den som har diabetes van vid. Att hormonerna har effekt på diabetes är ingen nyhet. Det finns gott om studier som visar att både pubertet, graviditet, mens och p-piller kan påverka blodsockret, men när det kommer till klimakteriet är forskningen minst sagt skral. Det hindrar dock inte kvinnor i övergångsåren från att vittna om hur deras annars så stabila blodsockernivåer plötsligt börjat åka bergochdalbana. Och att deras historier stämmer tvivlar inte Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, alls på:
– Klimakteriet innebär en dramatisk omställning för kroppen, så det är inte orimligt att det även påverkar blodsockerbalansen.
Däremot menar hon att det saknas tillräcklig forskning på området för att man ska kunna säga exakt vad det är som händer i kroppen.
– Vad vi med säkerhet vet är att östrogen har en viktig funktion för metabolismen och fettfördelningen i kroppen, så när halterna av östrogen minskar under klimakteriet så ökar risken för bukfetma samtidigt som muskelmassan minskar, vilket i sin tur kan påverka insulinkänsligheten, säger Angelica Lindén Hirschberg.
Hon förklarar sedan att det påverkar på flera sätt. Dels genom att fettfördelningen i sig kan göra att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin, dels att en ökad kroppsvikt kan leda till att vi rör oss mindre, vilket
i sin tur kan försämra insulinets effekt.
– Därför kan det vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget när blodsockret börjar svaja i klimakteriet.

ÄVEN OM INTE forskningen är så omfattande finns studier som pekar på att hormonerna i sig också påverkar varandra. Östrogenet tycks ha en skyddande effekt på de insulinproducerande cellerna, vilken kan gå förlorad när östrogenet sjunker med  oväntade växlingar i blodsockret som resultat.
Men förklaringarna kan också ligga på grundläggande nivå. Klimakteriet ger vanligtvis en rad både fysiska och psykiska besvär som vallningar, humörsvängningar och störd sömn – stress på kroppen som vi vet i sig påverkar blodsockernivåerna.

OAVSETT VAD SOM gör att diabetesen påverkas av klimakteriet menar Angelica Lindén Hirschberg att det kan vara klokt att förbereda sig på övergångsåren redan innan man är där.
– För de allra flesta kvinnor startar klimakteriet långt innan det märks och redan runt 35–40 hamnar en del kvinnor i det så kallade förklimakteriet. Det kan vara klokt att ta reda på så mycket som möjligt om vad man har att vänta sig, så att man kan förbereda sig på utmaningen som ligger framför en.
Det kan handla om att börja se över sin livsstil i tid, något som gäller alla kvinnor i den här åldern, med eller utan diabetes.
– Att äta regelbundet och bra är självklart för de flesta med diabetes diabetes och ger stabilare blodsocker för den som är drabbad.
– Tillsammans med din gynekolog gör du då en individuell bedömning av om det kan vara ett alternativ för dig, säger Angelica Lidén Hirschberg. Men framför allt är hennes råd att inte ge upp.
– Det kan förstås kännas hopplöst att tappa kontrollen över något som fungerat tidigare, men det är en övergångsperiod då du behöver tänka efter och anstränga dig lite extra för att få kontroll på dina värden igen, och det är värt det. Håll ut

Tips – så lindrar du besvären

  • Närmar du dig övergångsåldern och känner att dina blodsockervärden börjat svaja? Rådgör med din gynekolog. Symptomen är individuella och vissa kvinnor känner inte av dem alls.
  • Är du i klimakteriet och vill få bukt med dina svajande värden kan det vara klokt att kolla blodsockret oftare. Att göra ett schema och ta med till doktorn kan underlätta när du vill beskriva hur du har det. Om blodsockernivåerna ändras mycket kan det vara nödvändigt att öka eller sänka dosen på de läkemedel du har eller kanske byta medicin helt.
  • Diskutera med din gynekolog om östrogenbehandling kan vara aktuellt för dig. Inför varje behandling görs en individuell bedömning där risk- och friskfaktorer vägs in.
  • Har du diabetes och ska påbörja östrogenbehandling? Rekommendationerna är att ta ditt östrogen i plåster-, gel- eller sprayform, eftersom risken för blodproppar då minskar.