Utbildningen i diabetes är en del av ett stort utbildningspaket som alla i personalen på Attendos äldreboende Duvan i Linköping ska genomgå fram till sommaren 2019. Förutom diabetes är det även demens och att förebygga trycksår som står på schemat.
– Runt 20 av våra 95 boende har diabetes typ 1 eller typ 2, och det är flera som får insulin. Det ställer extra krav på kompetens och förståelse från vår sida, säger Michael Romanovic, verksamhetschef på Attendo Duvan.
Initiativet till vidareutbildningen kommer från ledningen, för att öka kunskapen om diabetes. Personalen kommer att få göra det på arbetstid, och Michael Romanovic hoppas att alla ska genomgå utbildningen. För att ge en bestående effekt måste utbildningen och diabetes som ämne diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsen, menar han.
– Jag vill att vi alla i personalen tänker till och inte gör som vi alltid har gjort. Det finns mycket att göra kring exempelvis kost och diabetes. Till exempel serveras det mycket kaffe och kaka som fika och mellanmål. Men det kanske går lika bra med ost och kex i stället.
På sikt hoppas Michael Romanovic att utbildningen ska ge en ökad trygghet för personal, boende och de närstående. Till exempel tycker många i personalen att det är otäckt att ge insulin. Att gå en kurs skapar kunskap och avdramatiserar detta.
– Vi börjar med att alla går SKL:s webbutbildning. Sedan tar sköterskan på respektive våning vid och skräddarsyr fortsättningen utifrån hur det ser ut där, säger Michael Romanovic.

Tips till dig som är anhörig

  • Fråga om personalens kompetens inom diabetes.
  • Tipsa om webbutbildningen hos SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.