Socialstyrelsen gjorde 2011 en nationell utvärdering av diabetesvården. Den visade på ett stort behov av ökad kunskapsnivå bland personalen inom den kommunala omsorgen. Nationella programrådet har med den utgångspunkten tagit fram utbildningsmaterial som finns både i tryck och på webben.

Diabetesförbundets utredare, Lillemor Fernström, har deltagit i programrådets arbete och har förhoppningar om att utbildningen ska ge personalen kunskaper som kommer patienterna till godo.

– Det är redan många som genomgått webbutbildningen. Den är enkelt uppbyggd, och de får lära sig om både typ 1- och typ 2-diabetes. Materialet är anpassat till vårdpersonal inom äldreomsorgen. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling vad gäller diabetes inom omsorgerna, säger Lillemor Fernström.

En av de som genomgått utbildningen är Marie Lundén från Västervik. Hon arbetar inom hemtjänsten och har själv sett exempel på de bristande kunskaper som finns inom den kommunala omsorgen.

– Det kan handla om grundläggande saker som att de inte har koll på skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes.

Marie har själv stora kunskaper då hennes 20-åriga son har diabetes. Hon är även styrelseledamot i den lokala diabetesföreningen och kassör i länsföreningen. Hon har på eget initiativ informerat om diabetes på personalmöten på sin arbetsplats.
– Jag tycker att det är så viktigt att alla kan, och kommer att ligga på så att alla på min arbetsplats genomgår utbildningen. Jag tycker den var jättebra, även om jag personligen redan hade kunskaperna.

Enligt Marie tar webbutbildningen runt en timme att göra. När hon informerade sin chef så sa denne på stående fot att alla som genomgår utbildningen kompenseras med två timmars kompledighet. En policy som Marie hoppas att även andra arbetsplatser inför.
– Jag tycker att alla inom hemtjänsten ska gå den här utbildningen, säger Marie Lundén.