Föreläsningen, som hölls i Örebro, var en av sex som Diabetesförbundet arrangerar runt om i landet. Att berätta om fakta kring diabetes i skolan kan många göra. Men när Malin Nyman, engagerad mamma till sjuåriga Nike, berättar är det kopplat direkt till egna erfarenheter och upplevelser vilket gör att det också känns.

I publiken satt både föräldrar och skolpersonal, och de fick lyssna till en faktaspäckad och pedagogisk föreläsning som också lyckades beröra. Budskapet blev extra starkt när det bakom Malin på en storbildsskärm samtidigt visades rörliga bilder på hennes dotter, som fick diagnosen när hon var två år gammal.

– Vår tillvaro vändes upp och ner. I början förstod vi ingenting, det var en helt ny värld för oss.

Därefter berättade Malin allt om vikten av ett balanserat blodsocker. Och utmaningarna i skolan är många: skolmat, mellanmål, rätt utrustning, egenvårdsplan, att inte behandlas annorlunda, utflykter...

– Det gäller att ha en enorm förståelse för de här barnen, och hur viktigt blodsockret är.

Malin hör till de föräldrar som haft tur att hamna i en skola där det fungerar bra. Nyckelfaktorerna, enligt henne, är att rektorn tar ansvar, att det finns en kompetent resursperson som tar hänsyn till det som händer i Nikes liv både i skolan och på fritiden samt att det finns en förtroendefull relation mellan Nike och hennes resurs. Av föreläsningen framgår att Malin själv varit väldigt aktiv i att arbeta för sin dotters rättigheter.

– Jag har varit fast besluten att Nike ska ha samma förutsättningar som andra barn i skolan.

För föräldrarna i salen var det kanske inte främst nya lärdomar de fick. Men de kunde känna igen sig i, och bli inspirerade av, det Malin berättade. En av dem som lyssnade var Mila Medic, som vet vad det innebär att kämpa för att få de resurser som behövs för att hennes sjuåriga dotter ska ges samma möjligheter som andra barn.

– Jag blir rörd till tårar när jag lyssnar och jag känner igen mig i det Malin berättar och hur det liknar vår egen situation. Vi föräldrar vet ju vad våra barn går igenom varje dag och hur de kämpar.

Mila MedicMila är orolig för att dotterns sjukdom ska påverka skolgången negativt. Så mycket energi går åt för att se till att dotterns diabetes ska skötas på ett bra sätt under skoltid. Energi som borde läggas på att prata om utveckling och skolarbetet.

– Precis som Malin nämnde så vill vi få tänka på hennes skolgång. Barnen ska ha utrymme för att vara barn. Det ska finnas en resursperson som tar hand om sjukdomen och barnet bör få ägna sig åt att sköta skolan, menar Mila.

Behövs det mer information om diabetes ute i skolorna?

– Absolut, det är stor kunskapsbrist. De känner till mat, motion och insulin. Men det finns så mycket mer man behöver veta. Många tror inte att diabetes är något allvarligt, men vardagen blir upp- och nedvänd. Det borde spridas kunskap, inte bara i skolan, utan till alla i samhället, menar Mila.

Bland åhörarna fanns även skolpersonal, och de fick lära sig allt om betydelsen av ett balanserat blodsocker och hur viktigt det är för Nikes och andra barns hälsa både nu och i framtiden. Ylva Löwdahl arbetar i

förskoleklass och har ansvar för en elev med diabetes och glutenallergi. Hon tycker att det är ett stort ansvar som ställer krav på kunskaper.

– Man måste alltid tänka ett steg längre, och det rullar inte på av sig självt som med de andra barnen. Man måste ha lite extra koll och känna av hennes signaler om hon är hög eller låg. Ylva har fått träffa elevens diabetessjuksköterska och har daglig kontakt med föräldrarna. Kvällens föreläsning var det rektorn på skolan som tipsade om.

Vad tycker du om innehållet?
– Jätteintressant!