Bli medlem Ge gåva

Världsdiabetesdagen 2022

Den 14 november sändes Svenska Diabetesförbundets webbseminarium där Förbundsordförande Björn Ehlin och programvärd Lars Jonsson, från Agenda PR samtalade om Diabetesbarometern och de lösningsförslag som Svenska Diabetesförbundet presenterar.

Diabetesbarometern är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat. Det  är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2021. 

Ansvarig för utredning och påverkan, Flemming Kristensen, presenterar Diabetesbarometerns rapport lite närmare i webbseminariet och de resultat som är mest intressanta.

Vi har också samlat in röster och hälsningar från medlemmar som bland annat berättar om sin syn på diabetesvården. Dessutom skickar nya sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson en hälsning till Svenska Diabetesförbundets medlemmar.

Programmet avslutas med en föreläsning med läkaren och professorn Anders Rosengren, som ger en bild av varför motivation kan vara svårt och vad man kan göra för att hålla den uppe på lång sikt. 

Seminariet kommer att finnas tillgängligt från och med 19.00 på Facebook och Youtube, samt via hemsidan. Den totala tiden kommer att vara ca 1 timme och 15 minuter. Programmet kommer att vara tillgängligt även efter den 14 november.

Rapporter

Rapporter

På Världsdiabetesdagen den 14 november släppte vi Diabetesbarometern 2022.  En rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat. Diabetesbarometern är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2021. 

Läs mer om Rapporter
Diabeteslabbet Podcast

Diabeteslabbet Podcast

Välkommen in i Diabeteslabbet! En podcast om livsviktig forskning. Utöver forskarintervjuer ger podden en röst åt människor som lever med diabetes och låter dem dela med sig av sina utmaningar och drömmar.

Lyssna här!
Senast uppdaterad 13 oktober 2023